'CERRAHİDE; HİÇBİR ŞEY, 41 YILLIK TECRÜBENİN YERİNİ TUTAMAZ'

Prof.Dr.Fuat İPEKÇİ

İstanbul Tıp Fakültesi’nden TIP DOKTORU;

DİYARBAKIR DİCLE Tıp Fakültesinden ‘’CERRAHİ UZMAN’ (1981)

12 Eylül öncesi Tıp Fakültesinde TRAVMATOLOJİ’de; ateşli silah ve kesici, delici alet yaralanmalarında, künt ve kafa travmalarında (Beyin Cerrahi bölüm olmadığından) keza ÇOCUK cerrahisi de olmadığı için ACİL / TRAVMATOLOJİ, BEYİN ve ÇOCUK CERRAHİSİ, Plastik Cerrahi branşlarında yüzlerce ameliyat, burada meme kanserleri ihtisas tezi

1985-87 yıllarında Fransa Greonoble Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “Gastroenteroloji Cerrahisi, burada “STAP’ler denilen otomatik kesip diken aletler ve Prolen yama ameliyatları konularında çalışmalar

1987-92 Kartal Eğtm.ve Araş. da 1.Cerrahi ve ACİL cerrahi servis sorumlusu ve cerrahi uzman eğitimi
1988 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden CERRAHİ DOÇENTLİK unvanını alma
İst.Tıp.Fak. Hepato-Panktreatko-Bilyer cerrahide görevlendirme, burada çok sayıda ameliyat
1992-97 S.S.K Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hast.de Öğr. Görevlisi olarak çok sayıda başta meme, mide, özofagus, karaciğer,pankreas ve KOLO-REKTAL kanserleri olmak üzere çok sayıda “ONKOLOJİK CERRAHİ” ameliyatları ve “Prolen Hernia sistemi” ve “RUTKOW” tekniğiyle yüzlerce FITIK ameliyatları

1998-2004 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne BAŞHEKİM ve Klinik Şef. Burada Türkiye’de ilk olarak eğitimde ve hizmette “İSO” belgesi almak ve diğer eğitim hastaneleri gibi cerrahi uzman asistanları yetiştirmek. Türkiye’de S.S.K Göztepe Hastanesi’nin örnek bir hastane haline getirilmesi.

2004-2008 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma hast.de KLİNİK ŞEFİ

2008-2018 İzmir  Sağlık Bak. Üniversitesi Tepecik Tıp Fak.( Eğitim ve Araştırma Hastanesi)” KLİNİK ŞEFİ”, ÖĞRETİM ÜYESİ, EĞİTİM SORUMLUSU
Cerrahi GASTROSKOPİ – KOLONOSKOPİ, Karaciğer – PANKREAS – SAFRA Kesesi ve Yolları Ameliyatları

2.Cerrahi Klinik Şefi olarak Sağlık Bakanlığı Kalite Kontrol Başarı ödülleri.

2018-2022 Prof.Dr. olarak Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimlerinde çalışıp, Tıp Fak.nin kuruluşuna destek ve katkıda bulunmak. Tüm bilimsel cerrahi yaşamında yüzlerce asistanı uzman olarak yetiştirmiş; cerrahi el kitabı, 3 cerrahi kitap bölümü, 2 tercüme bölüm, 370 ‘e yakın bilimsel yayın ve çalışmalar, atıf alan yayınlarla – Kongreler

FRANSIZCA ve Tıbbi İNGİLİZCE; Acil Cerrahi Derneği Kurucularından, İst.Cerrahi Der. Kurucusu, İzmir Cerrahi Derneği ve Ulusal Cerrahi Derneği, İzmir Tab.Od.Üy

Evli ve 4 çocuk sahibi.