Proktoloji ve Kolonoskopi Genel Bilgiler


ENDOSKOPİ-PROKTOLOJİNİN
–Dünü ve Bugünü

Endoskopinin kökleri on dokuzuncu yüzyıla dayanır ve endoskopinin gelişimi, insan yaratıcılığının bir kanıtıdır.

Aletler, mumlardan yansıyan ışıkla aydınlatılan tehlikeli düz tüplerden, bir dizi prizma mercek aracılığıyla iletilen bir görüntü ve bir elektrik ampulü tarafından aydınlatılan daha esnek ve daha güvenli araçlara, fiber tarafından iletilen aydınlatma ile fiber optik demetler yoluyla iletilen görüntülere evrimleşmiştir. Kablolar aracılığıyla bir video ekranına iletilen ve bilgisayarlar tarafından işlenen dijital görüntülere sahip, günümüzün son derece güvenli elektronik alet ve cihazlarına kadar.

Modern endoskopi, 1950’lerin sonlarında fiberoptik endoskopun piyasaya sürülmesiyle doğdu ve başlangıçta ürologlar ve dahiliyeciler tarafından geliştirilmiştir. 1960’larda ve 1970’lerde jinekologlar endoskopik cerrahinin gelişmesinde başı çekerken, cerrahi camiasının çoğu yeni tekniğin olanaklarını görmezden gelmeye devam etti

1976’da Hamburg’da Endoskopi ve Ultrasonda Cerrahi Çalışma Grubu (CAES) kuruldu. Beş yıl sonra, Atlantik’in diğer tarafında, Amerikan Gastro-intestinal Endoskopik Cerrahlar Derneği (SAGES) kuruldu. 1987’de Cerrahi Endoskopi dergisinin ilk sayısı yayınlandı ve ertesi yıl Berlin’de Birinci Dünya Cerrahi Endoskopi Kongresi yapıldı.

Günümüzde “Endoskopik Ultrasonografi” ile sindirim sistemi içi ve lezyonun bulunduğu yerdeki komşu organları gösteren en önemli Endoskopik tanı aracı haline gelmiştir.

Takip eden 50 yıl boyunca endoskopi, cerrahın pratiğinin birçok alanında devrim yarattı. Endoskopi artık  sadece teşhis amacıyla değil ;gastrointestinal kanser, kanama, tıkanıklık ve iltihabi durumlarıhem  teşhis etmek ve aynı zamanda da sıklıkla tedavi etmek için kullanılır hale getirildi.

Cerrahlar, endoskopinin tüm yönlerinin geliştirilmesinde önemli katkılarda bulunmuşlardır. Hastalara sunulan sürekli genişleyen bir tedavi seçenekleri listesi vardır. Hangi işlem, hangi hasta ve ne zaman gibi zor sorular en iyi endoskopik, laparaskopik ve açık cerrahi teknikleri çok iyi bilen cerrah tarafından cevaplanabilir.

Esnek endoskopi, cerrahi zorluklara karşı giderek daha değerli bir minimal invaziv yaklaşım haline geldiğinden, cerrahları terapötik endoskopi konusunda eğitmek için verimli ve kapsamlı bir eğitim müfredatına ihtiyaç duyulmaktadır. Gerek bu konularda gerekse hekimler için endoskopik yabancı cisim çıkarmaya yönelik simülasyon tabanlı, kurslarla ;Tedavi edici endoskopiyle; özofagusta;varisteki kanamaların durdurulması, poliplerin alınması,barretteki erken yüzeysel kanserler, buradaki yabancı cisimlere müdahale ve reflüye dönük tedaviler.


mukozasının alınması
Yüzeysel özofagus kanser tedavisi
REFLÜDE;endoskopik tedavi Baret

İnoperable ve inrezektableözofagusu tıkayan tümörlerde palyatif tedavilerle burayı “HeaterProb”la açma yada Wall stentleri yerleştirerek yiyeceklerin yemek borusundan geçişini sağlamak, MİDE ve DUODENUM da ;gerek kanayan konjenital kanama yerlerini gerek kanayan ülserlerin kanamalarını durdurmak çok büyük bir hayat kurtarıcı girişimlerden olmuştur..Gastrik antral vasküler ektazi tedavisinde endoskopik bant ligasyonu.Gastroskopiyle gerek mideye kalıcı tüp,ince barsağa hastanın beslenmesi için tüp yerleştirilmesi yaparız.


Mide kanserlerinde “GASTROSKOPİ
ERCP ile kolanjiografi
Gastroskopiyle mideye kalıcı tüp takılması;PEG

ERCP dediğimiz ;Endoskopik Retrograd Kolanjio-Pankreatikografi;


-Akut pankreatitlerde,safra kese ve yollarındaki kanser araştırılmasında
-Safra ve pankreas kanallarında gerektiğinde
-Sfinktertomi-Wirsungotomi Safra yollarındaki ve üst taraftaki safra yolu taşlarının çıkartılma ve sonrasında “STENT”konulması, Darlıkları genişletilmesi Karaciğer-Pankreas-Safra yollarının; ameliyat  sonrası safra yolları yaralanmalarının  tanı ve noninvazif tedavilerinin vaz geçilmez araçlarını oluşturur
.

ERCP ile yapılan bilimsel çalışmalarımız;

1-İpekçiF,YenerO,ErgünA,GülhanY,Balkan T..Preoperativeexplorationfindingscomparedtomagnetixresonancechoalngiograpyresuls in commen bile duct Stones accordingtothecholedoc Stones scoring system.5 thEuropeancongress of the IHPBA,28 -31 Mayıs 2003 İstanbul.

2- İpekçiF,YenerO,ErgunA,AksoyF,Gülhan Y.:Selectioncriteriafor MR cholangiographyandorendoscopicretrogradecholangiographypriortoopenorlaparoscopic choecystectomy.5 thEuropeancongress of the IHPBA,28-31 Mayıs 2003 İstanbul

Enteroskopi ve

Enteroskopi ve video endoskoplar la hem tanı hem de tedavi yapabiliyoruz

KOLONOSKOPİ-SİGMOİDOSKOPİ

Kolonoskopi (/ˌkɒləˈnɒskəpi/) veya koloskopi (/kəˈlɒskəpi/)

Kalın bağırsağın ve ince bağırsağın distal kısmının anüsten geçen esnek bir tüp üzerinde CCD kamera veya fiber optik kamera ile endoskopik muayenesidir. Görsel bir teşhis sağlayabilir (örneğin ülserasyon, polipler) ve biyopsi veya şüpheli kolorektal kanser lezyonlarının çıkarılması için fırsat verir.

Kolonoskopi, bir milimetreden küçük polipleri(mercimek veya daha büyük silindir gibi et parçacıkları) çıkarabiliriz. Polipler çıkarıldıktan sonra, kanser yönünden belirlemek için mikroskop yardımıyla incelenebilirler. Bir polipin kansere dönüşmesi 15 yıl kadar sürebili

Kolonoskopi, sigmoidoskopiyebenzer ; aradaki fark, kolonun hangi bölümlerinin inceleyebileceği ile ilgilidir. Kolonoskopi, tüm kolonun (1200–1500 mm uzunluğunda) incelenmesine izin verir. Bir sigmoidoskopi kolonun distal (en alt) kısmının (yaklaşık 600 mm) incelenmesine izin verir;

Sanal kolonoskopi (VC, ayrıca CT kolonografi veya CT pnömokolon olarak da adlandırılır), en alt kısımdan, rektumdan kolonun (kalın bağırsak) iki ve üç boyutlu görüntülerini üretmek için BT taraması veya manyetik rezonans görüntülemenin (MRI) kullanılmasıdır. , ince brsağın alt ucuna yönelik ve görüntüleri bir elektronik görüntüleme cihazında görüntülemek için.

İşlem kolon kanseri ve polipleri taramak için kullanılır ve divertikülozu tespit edebilir. Sanal kolonoskopi, barsağın 3 boyutlu yeniden yapılandırılmış endo-luminal görünümlerini sağlayabilir. VC, kolon dışındaki hastalıkları veya anormallikleri ortaya çıkarmanın ikincil bir faydasını sağlar.

:Kolonoskopi özellikle alt sindirim sistemi kanamalarını ve yerlerini tespit etmek ve gerektiğinde tedavilerde kullanılmak için çok faydalıdır.

Aşağıdakileri saptamak için kolonoskopi yapılır: Kolorektal kanser. Prekanseröz tümörler veya polipler. Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalığı.


Kolonoskopide görülen kolon kanseri
İnen kolon kanseri
Çekum ve Appandix kanseri

Bazen kolon kanseri veya bağırsak kanseri olarak adlandırılan kolorektal kanser, hayatlarının bir noktasında yaklaşık 24 kadından 1’ini ve 22 erkekten 1’ini etkileyen yaygın bir kanser türüdür.

Tarama Seçenekleri: Kolonoskopi fikri sizi endişelendiriyorsa, alternatifleriniz var. Doktorlar artık birkaç tarama seçeneği sunuyor.

Kolonoskopi: Bu, kolorektal kanser tarama prosedürlerinin altın standardıdır. Bir teşhis prosedürü, aynı zamanda önleyicidir, çünkü kansere neden olan polipler muayene sırasında çıkarılabilir.

Kolitis Ülserozada Pseudoploip görünümüCrhon hastalığının kolonoskopik görüntüleri

“Laparoskopik devrimin” (1989-1990) büyük başarısı, geleneksel açık cerrahinin sonunu işaret etti ve cerrahları yeni bakış açıları düşünmeye teşvik etti. 1990’lara gelindiğinde atılım gerçekleştirilmişti: endoskopi cerrahi düşünceye dahil edildi.

ENDOSKOPİK İNTRALUMİNAL GİRİŞİMLER sonucu son 20 yılın popularitesi olan “LAPARASKOPİK CERRAHİ”,“ROBOTİK Cerrahi” ile birlikte tüm acık cerrahi ameliyatlarımızın yerini almaya çalışmaktadır

PROKTOLOJİ ve KOLONOSKOPİ GENEL BİLGİLER

Bu konuları; İnternetteki; Prof.Dr.Fuat İpekçi “ÖNCE SAĞLIK” adlı grubumuzdaki bilgilendirme kısa videolarımdan takip edebilirsiniz

Perianal apse-fistül (1.Resim)

Kolonoskopi Aleti (2.Resim)

Sakral Kist (KIL DÖNMESİ) (3.Resim)

İç ve Dış Hemoroidler (4.Resim)

TECRÜBE BAŞARININ ANAHTARIDIR”

Bu konuları;

İnternetteki ;Prof.Dr.Fuat İpekçi “ONCE SAĞLIK” adlı grubumuzdan

twitter.com/drfuatipekci

facebook.com/drfuatipekci bilgilendirme kısa videolarımdan takip edebilirsiniz

Hemoridler;

İç ve dış olarak bir çok nedenlerle, özellikle erişkin ve 2 cinste de çok sık rastladığımız hemoroidal bir hastalık.

Başlangıçta ilaç/diyet uyguladığımız, şikâyetleri geçmeyenler de “Hemoroidin durumu ve evresine göre; Lazerden, Sirküler Steplere ,bir çok varyantları olan açık ameliyatlar.

Profesör Dr. .Fuat İpekçinin hemoroid cerrahisinde kendine özgü yıllardır her hastanın hastalığına göre uyguladığı ameliyat yöntemleri mevcut.…

 

Perianal Apse;

Olgunlaşmışsa drenaj, perianal fistül halini alırsa ameliyat

 

-Sakral Kist – KIL DÖNMESİ;

Ameliyatsız bir çok tedavileri var; ama tekrarlama oranı az olması nedeni ile; kist eksizyonu ve Limberg plasti (Diğer cerrahi tedavilere göre tecrübeli ve usulüne uygun; nüks çok az.)

Fissür Ani (Makatta çatlak);Kanama ve dışkılama esnasında şiddetli ağrı, halk arasında makatta çatlak ta denir. Ameliyatla çok iyi sonuç alıyoruz

Peri anal Fistül; yerleşim yerine göre seçilecek ameliyat yöntemleriyle tedavi edilirler.

Rektosel; Yaşa ve sfinkerin durumuna göre seçilen ameliyatlarla sonuç yüz güldürücü

Hemoridler;İç ve dış olarak bir çok nedenlerle, özellikle erişkin ve 2 cinste de çok sık rastladığımız hemoroidal bir hastalık. Başlangıçta ilaç/diyet uyguladığımız, şikâyetleri geçmeyenler de “Hemoroidin durumu ve evresine göre; Lazerden, Sirküler Steplere ,bir çok varyantları olan açık ameliyatlar. Profesör Dr. .Fuat İpekçinin kendine özgü yıllardır her hastanın hastalığına göre uyguladığı bir ameliyat yöntemi mevcut.…

TECRÜBE BAŞARININ ANAHTARIDIR

Perianal Apse; Olgunlaşmışsa drenaj, perianal fistül halini alırsa ameliyat

Sakral Kist – KIL DÖNMESİ; Ameliyatsız bir çok tedavileri var; ama tekrarlama oranı az olması neden ile; kist eksizyonu ve Limberg plasti

Fissür Ani (Makatta çatlak); Kanama ve dışkılama esnasında şiddetli ağrı, halk arasında makatta çatlak ta denir. Ameliyatla çok iyi sonuç alıyoruz

Peri anal Fistül; yerleşim yerine göre seçilecek ameliyat yöntemleriyle tedavi edilirler

Rektosel; Yaşa ve sfinkterin durumuna göre seçilen ameliyatlarla sonuç yüz güldürücü