Endoskopi – Proktoloji Bilimsel Yayınlar

1-Engin Ö,UyarEM, SunamakO,İpekçi F.:Coloncancer risk andprevention;in: Colonpolypsandtheprevention of colorectalcancer:Springer.Omer Engin edit.2015.Pages 2

2-Aksoy F,KaçarM,AlperE,İpekçi F.:Pilonidal sinüslerde oblikeksiziyon ve primer kapama yöntemi ile eksiziyon ve limbergplasti ile kapama yöntemlerinin karşılaştırılması. Çağdaş cerrahi dergisi,10:47,2001.

3- İpekçi F,Birincier Ö B,KayaT,YıldızÇ,ErtemİS,Alanyalı FM.:1 Yıllık endoskopik hemoroid ve fissür olgularımızın analizi.30.Türk Gastroenteroloji haftası,11-15 Eylül 2013 Antalya.

4-İpekçi F,Binicier BÖ, KayaT,ErtemİS,YıldızÇ,Alanyalı FM.:Kolo-rektal polip olgularımızın bir yıllık analizi. 30.Türk Gastroenteroloji haftası,11-15 Eylül 2013 Antalya.

5-İpekçi F,KayaT,BinicierÖ,Alanyalı,FM,GeroğluB,KarahanV,Turgut E.: Bir cerrahi kliniğindeki altmış yaş ve üstü kolorektal polip olgularımızın bir yıllık endoskopik analizi. 13.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu,23-25 Mayıs 2014 Adana.

6- İpekçi F,KayaT,BinicierÖ,Alanyalı,FM,GeroğluB,KarahanV,Turgut E.: Bir genel cerrahi kliniğinden 60 yaş üstü endoskopik tanılı kolon divertikülü olgularına bakış. . 13.Uluslararası Doğu Akdeniz aile hekimliği sempozyumu,23-25 Mayıs 2014 Adana.

7-Şahin H,İPEKÇİ F,ToptayH,NarlıF,Kırmızı İ.:Abse drenajı sonrası pojta unutulan lastik drenin neden olduğu çok nadir bir kronik enfektenükspilonoidal sinüs olgusu. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara.

8–İnan OH ,İpekçi F,KaraoğlanM,TanS,Dalkılıç L.:Perianal fistülü taklit eden ilginç nükspilonidal sinüs vakaları. 12.Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi,19-24 Mayıs 2009 Antalya.

9-Topuz S,Teker K, İpekçi.F ve ark.:Genel cerrahi uzmanlık eğitiminde :Endoskopi ve ultrasonografi.Ulusal cerrahi kongresi,28-31 Mayıs 2008 Antalya.

10-İpekçi F,Bayam M E ve ark.:Hemoroidal hastalıklarda acık ve kapalı hemoroidektomi ve sonuclarımız. Ulusal cerrahi kongresi,28-31 Mayıs2008  Antalya

11-İpekçi F, Gürbüz M,AkdamarF,KocabaşE,Çoşkun A.:2 yıllık pilonoidal sinüs olgularımızda Limbergplasti. Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya

12- Yener İpekçi F,Acar G, EvcimikT.:Rektum ve anal sfinkter kompleksini tutmuş stenoz oluşturmuş kolorektalcrohn hastalığı. 14-17 Nisan 2005 İzmir

13-İpekçi F, Binicier BÖ , Kaya T, Yıldız C, Ertem İS, Çölbe SN ,Alanyalı FM.:Bir yıllık sigmoidoskopi ve kolonoskopi sonuçlarımız. 30.Türk Gastroenteroloji haftası,11-15 Eylül 2013 Antalya