Fıtık Cerrahisinde Bilimsel Yayınlarım

1-Engin Ö,CengizF,İpekçiF,Yıldırım M.:Amyand’sHernia; A case Report,30.EHS Congress,7-10 Mayıs 2008 Sevilla,Spain.

2-İpekçiF,EnginÖ,Cengiz F et all.:Themodifiedplug-mesh technique; A prospectivestudy of short-t-midtermoutcomesinguinalhernia, 30.EHS Congress,7-10 Mayıs 2008 Sevilla,Spain.

3-İpekçi F, Akgül İ, Seyfioğlu S.:Travmatikdiyafragmahernileri.D.Ü.Tıp Fak.der.,10(1):15,1983

4- İpekçi F, Han İ,TurgutE,KarahanV,Kırmızıİ,GeroğluB..Boğulmuş/Elektifabdominal ve kasık fıtıkları olgularımızın değerlendirilmesi.9. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya.

5-İPEKÇi F,İnanO,ToptayH,ÇobanF,NarlıF,Arabacı M, ve ark.;Kasık fıtıklarında Gilbert sınıflamasının değerlendirilmesi. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara.

6-İPEKÇİ F,İnan O,Toptay H,Gürsul S,Narlı F, ve ark.:Kasık fıtıklarının değerlendirilmesinde Nyhusklasifikasyonu ve önemi. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara.

7-İPEKÇİ F,İnanO,ToptayH,Narlı F,GürsulS,Türker B. Ve ark.;Primer kasık fıtıklarında nasıl bir yama-tıkaç tekniği?. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara

8- İPEKÇİ F, Toptay H, İnan O, Narlı F,GürsulS,veark.:Pantolon fıtıklarımızın analizi ve doğru tanın önemi. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara.

9-  ÇoşkunA,YıldırımM,MeteP,İpekçiF,.ve ark.:5 Yıllık etrangle fıtık olgularımızın analizi.6.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi.4-8 Eylül 2007 Antalya.

10-İpekçi F,GürbüzM,AkdamarF,KocabaşE,Yıldırım M.:5 yıllık insizyonelherni olgularımızın değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya