Yaralanmalar ve Acil Hastalıklar Bilimsel Yayınlar

1-İpekçi F.:İlk ve Acil Yardım.Travma,;Ertekin C,Taviloğlu K,Güloğlu R,Kurtoğlu M. 1 .baskı ;123-133,2005. (Kitap Bölümü)

2-İpekçi F, Vural E.: Acil Cerrahi ilk tanıda akut karın hastalarına ilk bakış:            El rehberi.S.S.K Göztepe Eğitim Hastanesi.2002

3-İpekçi F,Bayol Ü,Şansal M,Toptay K,Tan A.:A very rare case of duodenal ulcer perforation and gastric hamartoma.Avrupa Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,13-17 Mayıs 2009 Antalya.

4-İpekçi F,Şamlı A,Toptay H,Bostancı T,Akyıldız N.:A rare case of meckel diverticulum perforation by fishbone and secondary appendicitis. Avrupa Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,13-17 Mayıs 2009

5-İpekçi F,Karaoğlan M,Çapkis Y,Toptay H,Okay A.:The Travmatic splenic injuries.  Avrupa Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,13-17 Mayıs 2009 Antalya

6-İpekçiF,Karaoğlan M,Toptay H,Şahin H.:Meckel diverticulum and acute appandicitis. Travma ve Acil CerrahiKongresi,13-17  2009 Antalya.

7– İpekçi F,Karaoğlan M,Özenen B,Toptay H,Çapkis Y.:Colorectal injuries. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,13-17  2009 Antalya.

8-Engin Ö,Cengiz F,İpekçi F,Yıldırım M.: Amyand’s Hernia; A case Report,30.EHS Congress,7-10 Mayıs 2008 Sevilla,Spain.

9-İpekçi F,Karaoğlan M,Çapkis Y,Toptay H,Okay A.:The Travmatic splenic injuries. . Avrupa Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,13-17 Mayıs 2009 Antalya.(S)

10-İpekçi F,Karaoğlan M,Toptay H,Şahin H.:Meckel diverticulum and acute appandicitis. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,13-17  2009 Antalya.

11– İpekçi F,Karaoğlan M,Özenen B,Toptay H,Çapkis Y.:Colorectal injuries. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,13-17  2009 Antalya

12Engin Ö,Cengiz F,İpekçi F,Yıldırım M.: Amyand’s Hernia; A case Report,30.EHS Congress,7-10 Mayıs 2008 Sevilla,Spain.

13-İpekçi F,Yener O,Ergün A,Gülhan Y,İskender S.:İncidence of H.B. pylori infection in peptic ulcus perforation.5th european congress of trauma and emergency,1-5 Octber 2002 İstanbul

14-İpekçi F,Ekinçi Ö,Yener O,Gülhan Y.Keskiner F.:A very rarely seen colonic cyst case who admitted to the emergency room with acute abdomen. 5th european congress of trauma and emergency,1-5 Octber 2002 İstanbul.

15-Aksoy F,Özcelik A,İskender S,Erengül C,Ülgen N,İpekçi F.:Cerrahi künt abdominal travmaya bağlıdiafragma rüptürü.Göztepe Tıp der.,13:196,1998

16-İskender S,Alper A,İpekçi F,Ekinçi Ö,Yener O.:Hamileliğe bağlı nadir görülen spontan lomber arter rürtürü.Ulusal travma dergisi,8:57-58 ,2002.

17- İPEKÇİ F,  Çapkis Y,İnan O..Ülser perforasyonu ve insidental morgagni hernisi. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara.

18- İpekçi F, Çınarlıer Y, Karaoğlan M, Şamlı A, Toptay H.: Yaşlı populasyon ve travmatik abdominal organ yaralanmalarımız. Ege Cerrahi Kongresi.23-26 Nisan 2009 Çeşme-İzmir.

19-İpekçi F,Toptay H,Akyıldız N,Dalkılıç L,İnan O,Bademkıran E.:Sigmoid kolon tümörünün kolonoskopik perforasyonu. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,13-17  2009 Antalya

20-İpekçi F, Çapkis Y,Tan S,Görgün G,Tan A.:Akut abdomen tablosu gösteren nadir bir Burkitt lenfoması olgusu. 12.Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi,19-24 Mayıs 2009 Antalya.(P)

21-Cengiz F,Engin Ö,İpekçi F ve ark.: Medikal tedaviye cevap vermeyen beniğn intraluminal obstrüksyonlar. Ulusal cerrahi kongresi.28-31 Mayıs 2008 Antalya.

22-  Engin Ö,İpekçi F,Yıldırım M,ve ark.:Apselerde tedavi secimi.6.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi.4-8 Eylül 2007 Antalya

23-lhan E,Yıldırım M,Alpdoğan Ö,Gürbüz M,Bayam E,Çoşkun A,İpekçi F.:Kalın barsak tıkanıklarında volvulusların retrospektif analizi.zmir Eğitişm ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi. 11(4)143-146,2005

24-Pürten M,İpekçi F,Erdinç İ,Çoşkun A,Havuk A,Yağlı E.:5 yıllık penetran torakoabdominal yaralanma olgularımız. 5.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi,16-20 Kasım 2005 Antalya.

25-Erkan N,İpekçi F,S Akdeniz,Polat AF,Sayın A.:Nadir bir travmatik rüptüre hidronefroz olgusu. 38-Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi,16-20 Kasım 2005 Antalya.

26-Ergün İpekçi F,Gülhan Y,İskender S,ACAR G,Kuşak M..70 yaş üstü akut apandisit olgularımız.V.Bölgesel travma ve acil cerrahi kongresi.23-26 Eylül 2004 Mersin

27-İpekçi F,Ergün A,Dağ E,Gülhan Y,Acar G.:5 yıllık 50 yaş üzeri acil cerrahi olgularımızın analizi.4.Bölgesel travma ve acil cerrahi kongresi,25-28 Eylül 2003 Kayseri.

28-Ergün A,Dağ E,İpekçi F,Gülhan Y,Uluç G,Acar G.:Diğer cerrahi patolojilerle birliktelik gösteren 5 yıllık akut apandisit olgularımız. 4.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi.1 Ekim 2002 .İstanbul.

29–İpekçi F,Olcay E,Acar U,.:Künt karın travmalarının neden olduğu dalak yaralanmaları.Ulusal cerrahi kongresi.14-18 Mayıs 1992 istanbul.

Yaralanmalar ve Acil Hastalıklar