Karaciğer, Pankreas, Safra Kesesi Bilimsel Yayınlar

1-Sert İ,İPEKÇİ F, Engin Ö,Karaoğlan M,Çetin dağ Ö.;Outcomes of earlycholecytectomy(within 7 days of admission)foracutecholecystititisaccordingtodiagnosisandseveritygradingby TOKYO 2013 Guideline.Turk J.Surg.2017;33:80-86.

2-İpekçi F.;Localisationintra-choledocienne de l’ascarislumbricoides.LyonChirurgigal.1987;83:108.

3-İpekçi F,Karaoğlan M,Yılmaz M.:Iatrogenicduodenalinjuryduringcholecystectomyoperation:CaseReport.İmedPub Journals.2015;3(4):20-25.

4-İpekçiF,KaraoğlanM,ÇapkisY,ToptayH,Okay A.:Travmatikhepaticopancreaticoduodenalinjuries. Avrupa Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,13-17 Mayıs 2009 Antalya

5-İpekçiF,YenerO,ErgünA,GülhanY,Balkan T..Preoperativeexplorationfindingscomparedtomagnetixresonancechoalngiograpyresuls in commen bile duct Stones accordingtothecholedoc Stones scoring system.5 thEuropeancongress of the IHPBA,28 -31 Mayıs 2003 İstanbul.

6-İpekçiF,YenerO,ErgunA,AksoyF,Gülhan Y.:Selectioncriteriafor MR cholangiographyandorendoscopicretrogradecholangiographypriortoopenorlaparoscopic choecystectomy.5 thEuropeancongress of the IHPBA,28-31 Mayıs 2003 İstanbul.

7-İpekçiF,YenerO,İskenderS,ErgünA,Balkan T.:Retrospectiveanalysis of acutepancreatitiscasesandintrestingconclusionsduring 2 years period.5th europeancongress of traumaand emergency,1-5 Octber 2002 İstanbul

8-İpekç F,Karahan Ö,Tireli M.:Safra yollarına açılmış bir karaciğer hidatik kist olgusu.D.Ü.Tıp Fak.der.,8:1999,1979.

9-Canbeyli B,İpekçiF,CevizC,AtalayF.:Nadir bir hepatoblastoma olgusu ve hepatoblastomalar.D.Ü.T.Fak.Der.,10:157,1981.

10-İpekç F,Karahan Ö, Tireli M.: Safra yollarına açılmış bir karaciğer hidatik kist olgusu. D.Ü.Tıf Fak.der.,8:1999,1979.

11-İpekçi F,Sönmez S.:Amebiasiz orjinli hepatik abseler.Medica,7:19,1987.

12-İpekçi N,İpekçiF,ŞimşekM.:Ultrasonografinin safra kesesi taşlarında karşılaştırmalı tanısal değeri.Medica,1:16,1988.

13–İpekçi F,KarahanV,Kırmızıİ,GeroğluB,KaraoğlanM.:AkutKolesistitlerde bilinen nedenlere bağlı olmayan INR yüksekliği.9.Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya.

14- İpekçi F,Hanİ,PehlivanoğluK,KarahanV,TurgutE,GeroğluB.:Akut taşlı kolesistit olgularımızın analizi.9. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya.

15-İpekçi F,Hanİ,AkyüzY,KuzukıranD,KarahanV,KaraoğlanM.:Akutkolesistitlerin cerrahi tedavisinde üç ayrı yaklaşım.9. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya.

16– İpekçi F, Han İ, Güner M,PehlivanoğluK,Ertaş F.:Bilyerpankreatitli olgularımızda MRCP ile Koledok taş varlığının korelasyonu. 9. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya

17-Han İ,İpekçiF,GünerM,KarahanV,EnginÖ.:Akut taşlı kolesistitle birliktelik gösteren “Crohn” olgusu. 9. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya

18-İpekçi F,ÖzenenB,KarahanV,Kırmızıİ,Geroğlu B.:BT ile tanısı konmuş kolesistopilorik fistül sonucu nadir bir safra taşı ileusu. 9. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya

19-İpekçi F, Han İ, Güner M,PehlivanoğluK,Ertaş F.:Bilyerpankreatitli olgularımızda MRCP ile Koledok taş varlığının korelasyonu. 9. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya

20-BinicierBÖ , Şekerler S , İpekçi F. : Safra taşı ileusu : olgu sunumu. 30.Türk Gastroenteroloji haftası,11-15 Eylül 2013 Antalya

İpekçi F, Kaya T,  Alanyalı FM, Karahan V, Turgut E, Türker B. : Kist Hidatik olgularımızın karaciğerdeki sektöriyel yerleşimleri. 11. Türk hepatopankreatobilier cerrahi kongresi 13-17 Kasım 2013 Antalya

21- İpekçi F, Türker B, Kaya T, Turgut E, Engin Ö, Karahan V. : Karaciğer kist hidatikleri tedavisinde uygulanan cerrahi prosedürlerimiz.  11. Türk hepatopankreatobilier cerrahi kongresi 13-17 Kasım 2013 Antalya

22- İpekçi F , Engin Ö, Türker B,Kaya T, Alanyalı FM, Karahan V. : Karaciğer kist hidatiklerinin cerrahi tedavisinde ligamentumfalciformepeksi. 11. Türk hepatopankreatobilier cerrahi kongresi 13-17 Kasım 2013 Antalya

23– İpekçi F, Türker B, Kaya T, Turgut E, Ertaş F, Güner M. : Uzmanlık eğitiminde kolesistektomi operasyonlarımızın analizi. 11. Türk hepatopankreatobilier cerrahi kongresi 13-17 Kasım 2013 Antalya

24-İpekçi F.KuzukıranD,PehlivanoğluK,AksoySÖ,ÖzenenB.:Taşlıkolesistitle birliktelik gösteren umblikalherniler ve bu olgularda laparaskopikkolesisitektomi. 23-27 Mayıs.İzmir.2012

İpekçi F,ÇapkisY,Kırmızıİ,KuzukıranD,Pehlivanoğlu K.: Akut Karın’a Neden olmuş nazobilyerstente bağlı koledok perforasyon olgusu.23-27 Mayıs.İzmir.2012

25-İpekçi F,EnginÖ,Kırmızıİ,KuzukıranD,PehlivanoğluK,Şahin AG.: Akut Kolesistitlerde hazırlıklı erken kolesistektomiler. 23-27 Mayıs. İzmir.201

26-İpekçi F,KaraoğlanM,Kırmızıİ,ŞahinAG,Kuzukıran D.: Alt gastrointestinal sistem kanamasına  yol açan gossypiboma olgusu

27-İpekçi F,Kırmızİ,KuzuD,Pehlivanoğlu K, Aksoy SÖ.:Akut bilierpankreatit olgularımızda Mrcp ve Ercp’nin yeri. 23-27 Mayıs. İzmir.2012

28-İpekçi F, Engin Ö, Türker B, Ertaş F, Akçan E, Aksoy SÖ, ÇapkisY;Akutkolesistitlerde ameliyatzamanlaması ve “hazırlıklı erken kolesistektomiler”8.Ulusal travma ve acil cerrah kongresi;2011,Antalya

29–İnan O,İPEKÇİ F. ArabacıI S, GÜrsul S, Ertaş F.:Kolesistektomi uygulananlarda yandaş hastalık ve yandaş patolojiler artıyor mu?.17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara

30- İPEKÇİ F, – İnan O, ToptayH,EnginÖ,SunamakO,ve ark.;Falciformepeksi;karaciğer kist Hidatik tedavisinde yeni bir metod. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara

31- İPEKÇİ F, İnan O, Şamlı A,NarlıF,Engin Ö ,ve ark.:Kolesisitektomi tekniğimize etkili faktörler. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara

32-  İPEKÇİ F, Engin Ö, Toptay H, İnan O,Arabacı M.:Kolesistektomi sonrası çok nadir olan beniğin sarılıklar. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara.

33-Tan S,İpekçiF,KırmızıS,KaraoğlanMİnanHO.:Açıkkolesisitektomiexplorasyonundasaptanmış”dev mukosel”olgusu.12.Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi,19-24 Mayıs 2009 Antalya.(p)

34-İpekçi F,Cengiz f et all.:Akut kolesistitlerde erken ve intervalkolesisitektomi kararında zamanlama dışındaki yeni konseptimiz.Ulusal cerrahi kongresi,28-31 Mayıs 2008 Antalya

35-İpekçi F,Cengiz F, ve ark.:Akutpankreatitilerde MRCP mi? ERCP mi? Ulusal cerrahi kongresi,28-31 Mayıs2008  Antalya.

36-İpekçi F,Cengiz F ve ark.:Akutpankreatitlerde erken ve intervalkolesistektomi gerekli mi? Ulusal cerrahi kongresi.28-31 Mayıs 2008 Antalya

37- İpekçi F,Topuz S ve ark..Kisthidatik hastalarında tanı ve tedavi algoritmamız. Ulusal cerrahi kongresi. 28-31 Mayıs 2008 Antalya.

38-  İpekçi F, Engin Ö, Yıldırım M,Bayam E, Yaylalı C.: Akut pankratitli olgularda erken dönem girişimlerimiz.8.Ulusal Hepato-Pankreato-Biler cerrahi kongresi.3-6 Mayıs 2007 Mersin.

39-  İpekçi F,EnginÖ,YıldırımM,BayamE,Akdamar F.:Laparoskopikkolesistektomide açık yöntemle pnömoperituan oluşturulması. 8.Ulusal Hepato-Pankreato-Biler cerrahi kongresi.3-6 Mayıs 2007 Mersin.

40-  İpekçi F, Engin Ö, Yıldırım M,Bayam E, Yaylalı C.: Akut pankratitli olgularda erken dönem girişimlerimiz.8.Ulusal Hepato-Pankreato-Biler cerrahi kongresi.3-6 Mayıs 2007 Mersin.

41-  İpekçi F,EnginÖ,YıldırımM,BayamE,Akdamar F.:Laparoskopikkolesistektomide açık yöntemle pnömoperituan oluşturulması. 8.Ulusal Hepato-Pankreato-Biler cerrahi kongresi.3-6 Mayıs 2007 Mersin.

42-İpekçi F,PolatAF,AlpdoğanÖ,BayamME,GürbüzM.:Cilt altı absesi görünümündeki atipik ve nadir bir safra kesesi perforasyon olgusu. Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya

43-İpekçi F,KorkutanE,ErtenerÖ,GürbüzM,Kayapınar AK,.:5 yıllık kolesistektomi uygulanan olgularımızın retrospektif analizi. Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya

44-İpekçi F,GürbüzM,ÇoşkunA,BayamME,ErtenerÖ.:Karın ameliyatlı olgulardaki laparoskopikkolesisitektomiler. Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya.(sözlü sunum)

45-İpekçi F,AlpdoğanÖ,PolatAF,ÇoşkunA,GürbüzM.:Safra kese perforasyonları Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya.

46–İpekçi F,KorkutanE,KocabaşE,HavukA,Yağlı A.:5 yıllık safra kesesi polipli olgularımız. Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya

47-Yıldırım M,İpekçiF,Bayam M E.:Nadir bir acil cerrahi nedeni.Koledokta kırık basket.23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi.4-7 Kasım 2006 İstanbul.

48-İpekçi F,ÇoşkunA,F,ErkanN,AğdenizS,Erdinçİ,Yıldırım M.:penetran batın travması sonrası pankreas yaralanması olgularımız.5.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi,16-20 Kasım 2005 Antalya.

49-İpekçi F,GülhanY,AksoyF,YenerO,ErgünA,DağE.:Sebebi bilinmeyen 10 akut pankreatitli olgularımızdaki kolesistektomi sonrası safra analiz sonuçları.Ulusal cerrahi kongresi 15-19 Mayıs 2002 Antalya

50-Yener o,İpekçiF,TosunS,BaysalH,YalmanH.:Safra yolu tıkanmalarında noncerrahi tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi..Ulusal cerrahi kongresi 15-19 Mayıs 2002 Antalya

51-Yener O,İpekçiF,TosunS,BaysalH,YalmanH.:Safra yolu tıkanmalarında noncerrahi tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi..Ulusal cerrahi kongresi 15-19 Mayıs 2002 Antalya

52-Aksoy F,ErgünA,İpekçiF,YenerO,GülhanY,EkinçiÖ.:Akutakalkülöz kolesistit.4.Hepatopankreato bilier cerrahi kongresi.5-8 Haziran.Antalya.

53-Aksoy F,YenerO,İpekçiF,ErgünA,Kılıç Y.:PrimerKoledeok taşları. 4.Hepatopankreato bilier cerrahi kongresi.5-8 Haziran.Antalya.

54-İpekçi F,ErdemirT,Yavuz G.:Primersklerozankolanjit ve safra kesesi kanseri.23-24 Eylül 1993 istanbul.

55-İpekçi F.:karaciğer kist hidtatiklerinde operasyon yönteminin secimi.Ulusal cerrahi kongresi.5-9 Haziran 1988 İstanbul.

Karaciğer, Pankreas, Safra Kesesi