İnce-Kalın Barsak Bilimsel Yayınlar

Bilimsel Yayınları

1Unluoğlu S,Bayol U, Korkmaz N ,Ozenen B, İpekçi F,Pala E .: Case Report:Perivascular Epiteloid Cell Tumor of the Ileum Presenting as diverticulitis. Case Reports in Pathology.2012;10:1-4:1155

2-İpekçi F,Yıldırım M,Şahin T,Postacı H.: Retrocekal Cyst-Hamartoma:a Case Report.Acta Chir Belg.2008;108:759-760

3-Kaya T ,İpekçi F,Emiroğlu M,T Barış ,Turgut E.:Rare Isolated necrosis of the cecum.Medicina Science.2016;5:105-9

4-Engin Ö,İpekçi F,Cengiz F,CALIK B,Muratlı A.:Problems in the manegement of the appendiceal carcinoid tumors. Journal of universal Surgery.2012;1(1:1):1-5. 5-Engin Ö, Uyar M,E,Sunamak O,İpekçi F.:Colon Canser Risk and Prevention. Journal of universal Surgery.2015;3:4-15

6- Engin Ö,Uyar EM,Sunamak O,İpekçi F.:Colon cancer risk and prevention;in: Colon polyps and the prevention of colorectal cancer:Springer.Omer Engin edit.2015.Pages 16-Canbeyli B, Duman A, İpekçi F, Acar C.: Cerrahide Noble ameliyatının önemi.D.Ü.Tıp Fak.der,6:711,1978.

7- Can beyli B, İpekçi F, Bengisu İ:Nadir bir konjenital megakolon vakası.D.Ü.Tıp Fak.der.,6:1213,1978

8-İpekçi F.:Barsağın rotasyon ve fiksasyon anomalileri.Medica.,6:35,1987.

9-İpekçi F,Seyfioğlu S,Sönmez S.:Tifo sonucu ince barsak perforasyonları.Dicle Ün.Tıp Fak.Der.;1:34,1988.

10-Çavuşoğu Z,İpekçi F,Olcay E.:Situs invversus totalis.Çağdaş cerrahi dergis,5:123,1991.

11– F,Kaya T,Binicier Ö,Alanyalı,FM,Geroğlu B,Karahan V,Turgut E.:Geriatrik kolorektal kanser olgularımızın analizi. 13.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu,23-25 Mayıs 2014 Adana

12-İpekçi F,Kaya T,Binicier Ö,Alanyalı,FM,Geroğlu B,Karahan V,Turgut E.: Bir cerrahi kliniğindeki altmış yaş ve üstü kolorektal polip olgularımızın bir yıllık endoskopik analizi. 63.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu,23-25 Mayıs 2014 Adana

13-Kaya T,İpekçi F,Türker B,Turgut E.: Divertikül zemininde gelişen izole çekum nekrozu ;olgu sunumu 19.ulusal cerrahi kongresi,16-20 Nisan 2014 Antalya.

14-İpekçi F,Kaya T,Turgut E,Karahan V,Geroğlu B,Alanyalı FM.: ASA sınıflamasının ve appendix patolojilerinin appendektomi sonrası döneme etkisi. 19.ulusal cerrahi kongresi,16-20 Nisan 2014 Antalya

15-İpekçi F,Kaya T,Turgut E,Karahan V,Geroğlu B,Alanyalı FM.: ASA sınıflamasının ve appendix patolojilerinin appendektomi sonrası döneme etkisi. 19.ulusal cerrahi kongresi,16-20 Nisan 2014 Antalya

16-İpekçi F, Binicier B Ö , KayaT, Yıldız C, Ertem İS, , Alanyalı FM,Bayol Ü.:Kolo-rektal karsinom olgularımız. 30.Türk Gastroenteroloji haftası,11-15 Eylül 2013 Antalya.