FUAT İPEKÇİ YÖK FORMATLI ÖZGEÇMİŞ

 1. Adı Soyadı : Fuat İPEKÇİ
 2. Doğum Tarihi : 01/05/1952
 3. Unvanı : Genel Cerrahi Profesör
 4. Öğrenim Durumu : Tıp/Doktora
 5. Çalıştığı Kurum :Serbest-Profesör Dr. Fuat İPEKÇİ. Talat Paşa Bulvarı, Kaya ap.no49.D.1.Alsancak,Konak,İZMİR
 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans SAĞLIK/ TIP İstanbul     Tıp Fakültesi 1975
Y. Lisans GENEL CERRAHİ UZMANLIĞI Diyarbakır Tıp Fakültesi 1981
Doktora DOÇENTLİK/PROFESÖR  İstanbul    Tıp  Fakültesi 1988
 1. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : –

Doçentlik Tarihi                        :1988

Profesörlük Tarihi                    :2018 – Ağustos

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri ,10 yıllık MEME KANSERİ Vakalarının analizi

6.2. Doktora Tezleri

 1. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

1-Sert İ,  , Engin Ö, Karaoğlan M, Çetin dağ Ö.;Outcomes of early cholecytec tomy (within 7 days of admission) for acute cholecystititis according to diagnosis and severity grading by TOKYO 2013 Guideline.Turk J.Surg.2017;33:80-86.

2-Kuzukıran D, Sert İ, Turgut E, Capkis Y , İpekçi F.; Primary Aortoduodenal Fistula in Patients whit Rheumoatoid Arthritis.Clinical and Experimental Health Sciences.2017;11:261-263

3-İpekçi F, Engin Ö, Çapkis Y, Edit D.:A rare case of gastrointestinal bleeding.”GANT”.                                       Türk J Gastroenterol.2014;25(1):213-5

4-Unluoğlu S,Bayol U, Korkmaz N ,Ozenen B, İpekçi F,Pala E .: Case Report:Perivascular Epiteloid Cell Tumor of the Ileum Presenting as diverticulitis. Case Reports in Pathology.2012;10:1-4:1155

5-İpekçi F,Yıldırım M,Şahin T,Postacı H.: Retrocekal Cyst-Hamartoma:a Case Report.Acta Chir Belg.2008;108:759-760.

6-İpekçi F.;Localisation intra-choledocienne de l’ascaris lumbricoides.Lyon Chirurgigal  .                    1987;83:108.

7-İ Serkan,Ergun A,İpekçi F,Ekinçi Ö,Yener O.: Related to rarely seen spontane lumbar artery rupture pregnancy. Ulusal Travma  Acil Cerrahi Dergisi.2002;8(1):

8-İ Serkan ,Ergun A, İpekçi F, Ekinçi Ö, Yener O.: Related to rarely seen spontane lumbar artery rupture in pregnancy.Ulusal Travma  Acil Cerrahi Dergisi.2002;8(1):205-8

9-İpekçi F.:Localisation intra-choledocienne de l’ascaris lumbricoides.Lyon Chirurgigal.83:108,1987.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

10- Kaya T ,İpekçi F,Emiroğlu M,T Barış ,Turgut E.:Rare Isolated necrosis of the cecum.Medicina Science.2016;5:105-9

11-İpekçi F, Karaoğlan M ,Yılmaz M.:Iatrogenic duodenal  injury during cholecystectomy operation:Case Report.İmed Pub Journals.2015;3(4):20-25.

12Engin Ö, İpekçi F,Çalık B, Uçar A D,Tekin V.:Features of the Cases Injured by Stab Wounds                         Journal of universal Surgery.2012;1(1:2):1-4.

13-Engin Ö,İpekçi F,Cengiz F,CALIK B,Muratlı A.:Problems in the manegement of the appendiceal carcinoid tumors. Journal of universal Surgery.2012;1(1:1):1-5.

14-İpekçi F, Engin Ö, İnan O, Akyıldız N.: Role of Thyroidectomy in early diagnosis and treatment of thyroid cancer.JCAM.2012;3(3):283-5

15-Engin Ö, Uyar M,E,Sunamak O,İpekçi F.:Colon Canser Risk and Prevention. Journal of universal Surgery.2015;3:4-15

16-Karaoglan M, Ipekci F, Sert I, Oztürk S, Sahin A.G.; Massive upper and lower gastrointestinal bleeding due to intra-abdominal gossypiboma. El Med. J. 2014: 2(4); 426-427

17-Engin Ö, İpekçi F,Yıldırım M, Kulan A, Yağcı A,Dalgıç A, Calık B.:Phrenic-Recurrent Nerve Anastomosis in Animal Models whit Unilateral Cutting of the Recurrent Nerve.                                 İndian Journal of Surgery. 2010;72(5):362-366

18-Yıldırım M, İpekçi F, Gurbuz M.:Mannheim peritonitis index: Prognostic score in intra-abdominal organ perforation. İnflammation Researrch.2007;56:315-315

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

19-İpekçi F,Bayol Ü,Şansal M,Toptay K,Tan A.:A very rare case of duodenal ulcer perforation and gastric hamartoma.Avrupa Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,13-17 Mayıs 2009 Antalya.

20-İpekçi F,Şamlı A,Toptay H,Bostancı T,Akyıldız N.:A rare case of meckel diverticulum perforation by fishbone and secondary appendicitis. Avrupa Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,13-17 Mayıs 2009

21- İpekçi F,Karaoğlan M,Çapkis Y,Toptay H,Okay A.:Travmatik hepaticopancreaticoduodenal injuries. Avrupa Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,13-17 Mayıs 2009 Antalya.

22-İpekçi F,Karaoğlan M,Çapkis Y,Toptay H,Okay A.:The Travmatic splenic injuries. . Avrupa Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,13-17 Mayıs 2009 Antalya.(S)

23-İpekçi F,Karaoğlan M,Toptay H,Şahin H.:Meckel diverticulum and acute appandicitis. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,13-17  2009 Antalya.

24- İpekçi F,Karaoğlan M,Özenen B,Toptay H,Çapkis Y.:Colorectal injuries. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,13-17  2009 Antalya.(p)

25-Engin Ö,Cengiz F,İpekçi F,Yıldırım M.: Amyand’s Hernia; A case Report,30.EHS Congress,7-10 Mayıs 2008 Sevilla,Spain.

26-İpekçi F,Engin Ö,Cengiz F et all.:The modified plug-mesh technique; A prospective study of short-t-mid term outcomes inguinal  hernia, 30.EHS Congress,7-10 Mayıs 2008 Sevilla,Spain.

27-İpekçi F,Ergun A,Şengezer S,Yener O,İskender S,Aksoy F.:Prognostic role of biliary CEA in colorectal Cancer. 5 th European congress of the IHPBA,28 -31 Mayıs 2003 İstanbul.

28-İpekçi F,Yener O,Ergün A,Gülhan Y,Balkan T..Preoperative exploration findings compared to magnetix resonance choalngiograpy resuls in commen bile duct Stones according to the choledoc Stones scoring system.5 th European congress of the IHPBA,28 -31 Mayıs 2003 İstanbul.

29- İpekçi F,Yener O,Ergun A,Aksoy F,Gülhan Y.:Selection criteria for MR cholangiography and or endoscopic retrograde cholangiography prior to open or laparoscopic choecystectomy.5 th European congress of the IHPBA,28-31 Mayıs 2003 İstanbul.

30-İpekçi F,Yener O,İskender S,Ergün A,Balkan T.:Retrospective analysis of acute pancreatitis cases and intresting conclusions during 2 years period.5th european congress of trauma and emergency,1-5 Octber 2002 İstanbul.

31-İpekçi F,Yener O,Ergün A,Gülhan Y,İskender S.:İncidence of H.B. pylori infection in peptic ulcus perforation.5th european congress of trauma and emergency,1-5 Octber 2002 İstanbul

32-İpekçi F,Ekinçi Ö,Yener O,Gülhan Y.Keskiner F.:A very rarely seen colonic cyst case who admitted to the emergency room with acute abdomen. 5th european congress of trauma and emergency,1-5 Octber 2002 İstanbul.

 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1- Engin Ö,Uyar EM,Sunamak O,İpekçi F.:Colonoscopy;in: Colon polyps and the prevention of colorectal cancer:Springer.Omer Engin edit.2015.Pages 41-112

2- Engin Ö,Uyar EM,Sunamak O,İpekçi F.:Colon cancer risk and prevention;in: Colon polyps and the prevention of colorectal cancer:Springer.Omer Engin edit.2015.Pages 2

3- İpekçi F.:İlk ve Acil Yardım.Travma,;Ertekin C,Taviloğlu K,Güloğlu R,Kurtoğlu M. 1baskı ;123-133,2005.

4-Engin Ö,Uyar M.E,Sunamak O,İpekçi F.:Colon Canser Risk and Prevention. Journal of universal Surgery.2015;3:4-15

4- İpekçi F, Vural E.: Acil Cerrahi ilk tanıda akut karın hastalarına ilk bakış:  El rehberi.S.S.K Göztepe Eğitim Hastanesi.2002

ÇEVİRİ;

5- İpekçi F,Aksoy F.:Edimsel Özofagorespiratuar fistüller;Ergüner S,Çicek Y:Güncel Cerrahi Tedavi, Avrupa tıp kitapcılık;696-698,2002.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

33-Canbeyli B, Duman A, İpekçi F, Acar C.: Cerrahide Noble ameliyatının önemi.    D.Ü.Tıp Fak.der,6:711,1978.

34- Can beyli B, İpekçi F, Bengisu İ:Nadir bir konjenital megakolon vakası.D.Ü.Tıp

Fak.der.,6:1213,1978.

35-İpekç F, Karahan Ö,Tireli M.: Safra yollarına açılmış bir karaciğer hidatik kist olgusu .D.Ü.Tıp Fak.der.,8:1999,1979.

36- Canbeyli B, Duman A, Çoşkun Y, İpekçi F, Bengisu İ.;                                              Böbrek  kist hidatikleri.D.Ü.T.Fak.Der,.8:193,1979

37-Duman Tireli İpekçi F, Işık B.:210 kolon volvulus vakası üzerinde klinik araştırma. Türk Gastroent.dergisi,2:75,1981.

38-Canbeyli B,İpekçi F,Ceviz C,Atalay F.:Nadir bir hepatoblastoma olgusu ve hepatoblastomalar.D.Ü.T.Fak.Der.,10:157,1981.

39-İpekç F ,Karahan Ö, Tireli M.: Safra yollarına açılmış bir karaciğer hidatik kist olgusu D.Ü.Tıf Fak.der.,8:1999,1979.

40-Canbeyli B,Duman A,Çoşkun Y, İpekçi F,Bengisu İ.:Böbrek kist hidatikleri.D.Ü.T.Fak.Der,.8:193,1979.

41-Duman A,Tireli M, İpekçi F,Işık B.:210 kolon volvulus vakası üzerinde klinik araştırma. Türk Gastroent.dergisi,2:75,1981.

42-Canbeyli B, İpekçi F,Ceviz C,Atalay F.:Nadir bir hepatoblastoma olgusu ve hepatoblastomalar.D.Ü.T.Fak.Der.,10:157,1981.

43-Canbeyli B, Duman A, İpekçi F.I ldız N.:Gecikmiş ulcus duodeni perforasyonlarında vagotomi ve piloroplasti.D.Ü.Tıp Fak.Dergisi.9:47,1982.

44-İpekçi F,Tireli M. :Primer karın duvarı kist hidatiği. D.Ü.T.Fak.der.,9:107,1982.

45-İpekçi F, Canbeyli B, Tireli M, Bengisu İ.: Seminomalı bir internal psudohermafrodit olgusu.D.Ü.T.Fak.Der.,10:115,1983

46-Duman A,Ceviz C,İpekçi F,Ildız N,Aydınalp S.:105 Meme kanseri vakasının analizi.selçuk Ü.T.Fak.der.,9:47,1984.

47-İpekçi F, Akgül İ, Seyfioğlu S.: Travmatik diyafragma hernileri.D.Ü.Tıp Fak.der.,10(1):15,1983

48-İpekçi F,Sönmez S.:Amebiasiz orjinli hepatik abseler.Medica,7:19,1987.

49-İpekçi F.:Barsağın rotasyon ve fiksasyon anomalileri.Medica.,6:35,1987.

50-Vural S,Öz A ,İpekçi F.: Taşsız safra kesesi spontan perforasonu. Göztepe hast.Tıp Bülteni,2:246,1987.

51-İpekçi F,Helvacı U.:Transvers kolon lokalisazyonlu bir ameboma olgusu.Çağdaş cerrahi der,1:212,1987.

52- Canbeyli B,İpekçi F.:Deneysel Vena Mesenterica süperiör trombozunda  trombektomi ve heparin tedavisi.Çağdaş Cerrahi dergisi,2:174,1988.

53-İpekçi F,Arıkan Z.:Ameliyathanelerin sterlisazyon sorunu.Medica,4:16,1988.

54-İpekçi N,İpekçi F,Şimşek M.:Ultrasonografinin safra kesesi taşlarında karşılaştırmalı tanısal değeri.Medica,1:16,1988.

55-İpekçi F,Helvacı U.:Submukozal lipoma bağlı erişkin ince barsak invaginasyonu.Medica.2:212,1988.

56-Elamlı N,İpekçi F,Gezer M,Baykan D.:Meckel divertikülü perforasyonu.Çağdaş cerrahi Der.,12:53,1988.

57-Canbeyli B,İpekçi F.:Deneysel Vena Mesenterica süperiör trombozunda  ve tedavis esnasında oluşan patolojik değişiklikler,İstanbul Üniversitesi Tıp Fak.Mec.,52:433,1989.

58-İpekçi F,Seyfioğlu S,Sönmez S.:Tifo sonucu ince barsak perforasyonları.Dicle Ün.Tıp Fak.Der.;1:34,1988.

59-Çavuşoğu Z,İpekçi F,Olcay E.:Situs invversus totalis.Çağdaş cerrahi dergis,5:123,1991.

60-İPEKÇİ  F,sakman G,Erdemir T,Seyhan B,Yavuz G.:memede kisthidatik.Çağdaş Cerrahi der.,12:173,1998

61-Aksoy F,Özcelik A,İskender S,Erengül C,Ülgen N,İpekçi F.:Cerrahi künt abdominal travmaya bağlıdiafragma rüptürü.Göztepe Tıp der.,13:196,1998

62-Aksoy F,İpekçi F,Şengezer S,Yener O,İskender S,Kacar M..İnsülinoma(olgu sunumu). Göztepe Tıp dergisi 14:61-62,1999.

63-Ergün A,İpekçi F,Aksoy F.:Mamografi ve US ile Benign,İİAB ile şüpheli olarak tespit edilen invazif duktal karsinom.Göztepe Tıp dergisi 14:243,1999.

64-Ergün A,Aksoy F,İpekçi F.:Multinodüler guatr olgularında ameliyat öncesi tanıda iğne aspirasyon biypsisi,sintigrafi ve ultrasonografinin yeri.İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi.3(4):194-197,2000.

65-İpekçi F,Aksoy F,Ergün A,Günhan Y,Yener O,İskender S.:5 İnsülinoma olgusu.Güncel Gastroenteroloji Dergisi,7:171,2001.

66-Aksoy F,Kaçar M,Alper E,İpekçi F.:Pilonidal sinüslerde oblik eksiziyon ve primer kapama yöntemi ile eksiziyon ve limberg plasti ile kapama yöntemlerinin karşılaştırılması.Çağdaş cerrahi dergisi,10:47,2001.

67-İskender S,Alper A,İpekçi F,Ekinçi Ö,Yener O.:Hamileliğe bağlı nadir görülen spontan lomber arter rürtürü.Ulusal travma dergisi,8:57-58 ,2002.

68-Gülhan Y,Yener O,İpekçi F,Vural E.:Mide kanserine bağlı krukenberg tümörü.Göztepe Tıp derg.,17:235-36,2002.

214-Gülhan Y,Yener O,İpekçi F,Vural E.:Mide kanserine bağlı Krugenberg tümörü.Göztepe Tıp dergisi.17:233-236,2002.

215-Yener O,İpekçi F,Ergün A,Gülhan Y.:Masif alt Gastrointestinal sistem kanamasına neden olan Meckel divertikülü yerleşimli nadir karsinoid tümör olgusu.Endokrinolojide diyalog.1:90-93,2002

71- Ü Bayol,S Ünlüoğlu,NŞ Korkmaz,İPEKÇİ F,;Erkek memesinin mikropapiller karsinomu.Türk Patoloji dergisi.2012;28.212-213.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

72- İpekçi F,Kaya T,Binicier Ö,Alanyalı,FM,Geroğlu B,Karahan V,Turgut E.:Geriatrik kolorektal kanser olgularımızın analizi. 13.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu,23-25 Mayıs 2014 Adana.

73- İpekçi F,Kaya T,Binicier Ö,Alanyalı,FM,Geroğlu B,Karahan V,Turgut E.: Bir cerrahi kliniğindeki altmış yaş ve üstü kolorektal polip olgularımızın bir yıllık endoskopik analizi. 13.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu,23-25 Mayıs 2014 Adana.

74- İpekçi F,Kaya T,Binicier Ö,Alanyalı,FM,Geroğlu B,Karahan V,Turgut E.: Bir genel cerrahi kliniğinden 60 yaş üstü endoskopik tanılı kolon divertikülü olgularına bakış. . 13.Uluslararası Doğu Akdeniz aile hekimliği sempozyumu,23-25 Mayıs 2014 Adana.

75- Kaya T,İpekçi F,Türker B,Turgut E.: Divertikül zemininde gelişen izole çekum nekrozu ;olgu sunumu 19.ulusal cerrahi kongresi,16-20 Nisan 2014 Antalya.

76- İpekçi F,Kaya T,Turgut E,Karahan V,Geroğlu B,Alanyalı FM.: ASA sınıflamasının ve appendix patolojilerinin appendektomi sonrası döneme etkisi. 19.ulusal cerrahi kongresi,16-20 Nisan 2014 Antalya.

77-İpekçi F,Karahan V,Kırmızı İ,Geroğlu B,Karaoğlan M.:Akut Kolesistitlerde bilinen nedenlere bağlı olmayan INR yüksekliği.9.Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya.

78- İpekçi F,Han İ,Pehlivanoğlu K,Karahan V,Turgut E,Geroğlu B.:Akut taşlı kolesistit olgularımızın analizi.9. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya.

79- İpekçi F,Han İ,Akyüz Y,Kuzukıran D,Karahan V,Karaoğlan M.:Akut kolesistitlerin cerrahi tedavisinde üç ayrı yaklaşım.9. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya.

80-Aksoy S, Karahan V,İpekçi F,Kırmızı  İ,Turgut E.:Karın bölgesine penetre delici kesici alet yaralanma olgularımızda operatif stratejimiz.9. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya.

81-İpekçi F,Han İ, Karahan V, Geroğlu B, Turgut E,Doğan G.:Akut apandisit olgularımızdaki sağ tubosalpingooveriyan patolojiler.9. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya.

82- İpekçi F,Kuzukıran D,Türker B,Şahin AG,Karahan V.:1 yıllık akut apandisit olgularına asistan gözüyle bakış. 9.Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya.

83– İpekçi F, Han İ,Turgut E,Karahan V,Kırmızı İ,Geroğlu B..Boğulmuş/Elektif abdominal ve kasık fıtıkları olgularımızın değerlendirilmesi.9. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya.

84- İpekçi F,Güner M,Kırmızı İ,Han İ,Karahan V,Turgut E.:60 yaş üstü gastroduodenal ülser perforasyon olgularımız. 9. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya.

85- İpekçi F, Han İ, Güner M,Pehlivanoğlu K,Ertaş F.:Bilyer pankreatitli olgularımızda MRCP ile Koledok taş varlığının korelasyonu. 9. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya.

86- İpekçi F, Karahan V, Kırmızı İ,Çapkis Y,Pehlivanoğlu K.:Akut karına yol açan tüberküloz peritonitis olgusu. 9. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya.

87- İpekçi F,Karaoğlan M,Gürsul S,Karahan V,Han İ.:Duodenal Fistül olgusunun tedavisinde nazobilyer stentleme. 9. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya.

88- İpekçi F,Çapkis Y,Karahan V,Pehlivanoğlu K,Engin Ö..Ulcus duodeni olgusunda perforasyon ve kanama birlikteliği. 9. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya.

89-Han İ,İpekçi F,Güner M,Karahan V,Engin Ö.:Akut taşlı kolesistitle birliktelik gösteren “Crohn” olgusu. 9. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya.

90-İpekçi F,Özenen B,Karahan V,Kırmızı İ,Geroğlu B.:BT ile tanısı konmuş kolesistopilorik fistül sonucu nadir bir safra taşı ileusu. 9. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya.

91- İpekçi F,Aksoy SÖ,Engin Ö,Han İ,Kırmızı İ.:Nadir etrangüle uumblikal herni olgusu;Ligamentum falsiforme hernisi. 9. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya.

92- İpekçi F,Engin Ö,Pehlivanoğlu K,Han İ,Karahan V.: Postravmatik,sınırlı abdominal hydatidosis olgusu. 9. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi,19-23 Nisan 2013 Antalya.

93- İpekçi F,Kuzukıran D,Akyüz Y,Turgut E,Geroğlu B,Türker B,Ertaş F.:Total tiroidektomi olgularımızdaki papiller kanserler.6.Ulusal endokrin Cerrahi Kongresi,25-28 Nisan 2013 antalya.

94-Çalık B,Engin Ö,Murat A,Can AK,Topçu B,İpekçi F.:İnterrekürren sinir grefti kullanımı ile yapılan sinir transpozisyonun vokal kord hareketlerine etkisi. 6.Ulusal endokrin Cerrahi Kongresi,25-28 Nisan 2013 antalya.

95-Geroğlu B, İpekçi F, Önge K.: Cerrahi poliklinik hastalarının birinci basamak aile hekimliği başvuruları.12.Ulusal aile hekimliği kongresi,15-19 Mayıs 2013 Kuşadası.

96- İpekçi F,Birincier Ö B,Kaya T,Yıldız Ç,Ertem İS,Alanyalı FM.:1 Yıllık endoskopik hemoroid ve fissür olgularımızın analizi.30.Türk Gastroenteroloji haftası,11-15 Eylül 2013 Antalya.

97-İpekçi F,Binicier BÖ, KayaT,Ertem İS,Yıldız Ç,Alanyalı FM.:Kolo-rektal polip olgularımızın bir yıllık analizi. 30.Türk Gastroenteroloji haftası,11-15 Eylül 2013 Antalya.

98-İpekçi F. , Binicier BÖ , Kaya T , Ertem İS , Yıldız C , Alanyalı FM , . : Endoskopiyle tespit edilen  kolon  divertikülü olgularımız. 30.Türk Gastroenteroloji haftası,11-15 Eylül 2013 Antalya.

99- İpekçi F,Binicier B Ö,KayaT,Ertem İS,Yıldız C,Alanyalı FM.: Endoskopik ‘kolo-rektal dıştan bası ‘ tanılı olgularımızın analizi. 30.Türk Gastroenteroloji haftası,11-15 Eylül 2013 Antalya.

100 –Binicier BÖ , Şekerler S , İpekçi F. : Safra taşı ileusu : olgu sunumu. 30.Türk Gastroenteroloji haftası,11-15 Eylül 2013 Antalya.

101-İpekçi F, Binicier B Ö , KayaT, Yıldız C, Ertem İS, , Alanyalı FM,Bayol Ü.:Kolo-rektal karsinom olgularımız. 30.Türk Gastroenteroloji haftası,11-15 Eylül 2013 Antalya.

102- İpekçi F, Binicier BÖ , KayaT, Yıldız C, Ertem İS, , Alanyalı FM.:Alt GİS kanamalı olgularımız ve endoskopik değerlendirilmeleri. 30.Türk Gastroenteroloji haftası,11-15 Eylül 2013 Antalya.

103- İpekçi F, Binicier BÖ , Kaya T, Yıldız C, Ertem İS, Çölbe SN ,Alanyalı FM.:Bir yıllık sigmoidoskopi ve kolonoskopi sonuçlarımız. 30.Türk Gastroenteroloji haftası,11-15 Eylül 2013 Antalya.

104- İpekçi F, Binicier BÖ , KayaT, Yıldız C, Ertem İS, Alanyalı F M,Bayol Ü.:İnflamatuar kolo-rektal hastalıklı olgularımızın değerlendirilmesi. 30.Türk Gastroenteroloji haftası,11-15 Eylül 2013 Antalya.

105- İpekçi F, Karahan V.Kaya T, Pehlivanoğlu K, Turgut E, Çölbe SN, Alanyalı FM, Bayol Ü. : Opere meme kanseri olgularımızın yaş dekadlarına göre histopatolojik sonuçları. 12. Ulusal meme hastalıkları kongresi  24-27 Ekim 2013 Antalya

106- İpekçi F, Kaya T, Pehlivanoğlu K , Karahan V , Turgut E , Çölbe SN, Alanyalı FM, Bayol Ü. : Sentinel lenf nodu biyopsisi yapılmayan olgularımızdaki aksiler lenf nodu pozitifliği sonuçlarımız.  12. Ulusal 107- İpekçi F. , Kaya T. , Karahan V. , Pehlivanoğlu K. , Çölbe SN. , Alanyalı FM.  , Turgut E. : Meme koruyucu cerrahide neredeyiz?.  12. Ulusal meme hastalıkları kongresi  24-27 Ekim 2013 Antalya

108- İpekçi F, Kaya T,  Alanyalı FM, Karahan V, Turgut E, Türker B. : Kist Hidatik olgularımızın karaciğerdeki sektöriyel yerleşimleri. 11. Türk hepato pankreato bilier cerrahi kongresi 13-17 Kasım 2013 Antalya

109- İpekçi F, Türker B, Kaya T, Turgut E, Engin Ö, Karahan V. : Karaciğer kist hidatikleri tedavisinde uygulanan cerrahi prosedürlerimiz.  11. Türk hepatopankreatobilier cerrahi kongresi 13-17 Kasım 2013 Antalya

110- İpekçi F , Engin Ö, Türker B,Kaya T, Alanyalı FM, Karahan V. : Karaciğer kist hidatiklerinin cerrahi tedavisinde ligamentum falciformepeksi. 11. Türk hepatopankreatobilier cerrahi kongresi 13-17 Kasım 2013 Antalya

111– İpekçi F, Türker B, Kaya T, Turgut E, Ertaş F, Güner M. : Uzmanlık eğitiminde kolesistektomi operasyonlarımızın analizi. 11. Türk hepatopankreatobilier cerrahi kongresi 13-17 Kasım 2013 Antalya

112-  İpekçi F,Kırmızı İ,Pehlivanoğlu K,Aksoy SÖ,Kuzukıran D.: Helicobacter pylori  ve         duodenal ülser perforasyonu.18.Ulusal cerrahi kongresi.23-27 Mayıs.İzmir.2012

113-  Şahin AG  ,Türker B,Gürsul S, Ertaş F ,İpekçi F.:Appendektomi olgularımıza yaş,operasyon kesisi,lokalizasyon parametreleri yönünden bakış. 18.Ulusal cerrahi kongresi.23-27 Mayıs.İzmir.2012

114- İpekçi F.Pehlivanoğlu K,Fidan F,Kırmızı İ,Şahin AG.:ASA sınıflamalarının acil cerrahi olgularımızdaki yeri ve önemi.18.Ulusal cerrahi kongresi.23-27 mayıs İzmir 2012.

115-İpekçi F.Pehlivanoğlu K,Fidan F,.Şahin AG.:Genel cerrahi hastalarına hastanemiz Anestezi uygulama girişimleri. 18.Ulusal cerrahi kongresi.23-27 Mayıs.İzmir.2012

116-İpekçi F.Kuzukıran D,Pehlivanoğlu K,Aksoy SÖ,Özenen B.:Taşlı kolesistitle birliktelik gösteren umblikal herniler ve bu olgularda laparaskopik kolesisitektomi. 23-27 Mayıs.İzmir.2012

117- İpekçi F, Aksoy SÖ,Özenen ,Kırmızı İ,Şahin AG.: Pair Sonrası Sağ Kolon Mezosu Üzerinde Gelişen Sekonder Kisthidatik Olgusu . 23-27 Mayıs. İzmir.2012

118-İpekçi F,Çapkis Y,Kırmızı İ,Kuzukıran D,Pehlivanoğlu K.: Akut Karın’a Neden olmuş nazobilyer stente bağlı koledok perforasyon olgusu.23-27 Mayıs.İzmir.2012

119-İpekçi F,Engin Ö,Kırmızı İ,Kuzukıran D,Pehlivanoğlu K,Şahin AG.: Akut Kolesistitlerde hazırlıklı erken kolesistektomiler . 23-27 Mayıs. İzmir.201

120- İpekçi F,Karaoğlan M,Kırmızı İ,Şahin AG,Kuzukıran D.:  Alt gastrointestinal sistem kanamasına  yol açan gossypiboma olgusu. 23-27 Mayıs. İzmir.2012

121- İpekçi F,Kırmızı İ,Kuzukıran D,Pehlivanoğlu K,Özkan SÖ.:Özofagus alt uç bölge tümörlerinde stapler halkası doku patolojisi yerine daha güvenli biryol izlemek mümkünmü?  23-27 Mayıs. İzmir.2012

122-İpekçi F,Kırmız İ,Kuzu D,Pehlivanoğlu K, Aksoy SÖ.: Akut bilier pankreatit olgularımızda Mrcp ve Ercp’nin yeri. 23-27 Mayıs. İzmir.2012

123- Ü Bayol,S Ünlüoğlu,NŞ Korkmaz, İPEKÇİ F,;Erkek memesinin mikropapiller karsinomu.Türk Patoloji dergisi.2012;28.212-213.

124-İpekçi F,Şahin H,Engin Ö,T Barış,Karaoğlan M,Gürsul S; 60 Yaş üstü duodenal ülser perforasyon olgularımız.8.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi;2011,Antalya

125- İpekçi F,Engin Ö,Şahin H,Gürsul S ,Ertaş F,T Barış,Gürsul S,Karaoğlan M,;Bir eğitim hastanesinde akut kolesistitlere eşlik eden yandaş hastalıkların profili.8.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi;2011 Antalya.

126-İpekçi F,Çapkis Y,Şahin H,Ertaş F,Engin Ö;Bulunduğu barsak segmentinde “volvulüs oluşturmuş meckel divertikül”olgusu.8.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi;2011,Antalya

127-İpekçi F,Gürsul S,Türker B,Şamlı A,Engin Ö; Değişik bir olgu;”Spontanöz mide lenfoma perforasyonu”8.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi;2011,Antalya

128-İpekçi F, Şahin H, Engin Ö,T Barış,Gürsul S, Karaoğlan M, Akyıldız  N; 227 Apendektomili olguda”appandix lokalisazyonu”. 8.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi;2011,Antalya

129- İpekçi F, Gürsul S, Türker B Ertaş F,Engin Ö ,Akyıldız N, Çapkis Y; Boğulmuş “erişkin karın ön duvarı fıtıkları.8.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi;2011,Antalya

130- İ pekçi F,Gürsul S,Türker B,Engin Ö,Ertaş F,T Barış, Karaoğlan M; Boğulmuş karın ön duvarı fıtıklarımızda  prolen mesh uygulamalarımız.8.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi;2011.Antalya

131- İpekçi F, Engin Ö, Türker B, Ertaş F, Akçan E, Aksoy SÖ, Çapkis Y;Akut kolesistitlerde ameliyat zamanlaması ve “hazırlıklı erken kolesistektomiler”8.Ulusal travma ve acil cerrah kongresi;2011,Antalya.

132-İpekçi F,Şahin H,Ertaş F,Türker B,Engin Ö,Özenen B,Aksoy S.Ö;Duodenal ülser perforasyon olgularımız.8.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi;2011,Antalya

133-ipekçi F,Engin Ö,Aksoy S,O İnan, Bademkıran E ,Güner M, Pehlivanoğlu K; Aynı zaman diliminde kolon ve midede görülen senkron tümör.X111.Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi.2011,217,Antalya

134-İpekçi F,  Bademkıran E,İnan H O,Soylu M,Güner M,Aksoy S,Pehlivanoğlu K,Han İ;Tiroid olgularımızın ameliyat endikasyonu ve tiroid morfolojisi yönünden değerlendirilmesi.5.Ulusal Endokrin cerrahi kongresi.2011,162.Antalya

135-İpekçi F, Karaoğlan M , Gürhanlı N, Soylu M, İnan H O,Akoğlu L,Güner M;Substernal guatr olgularımız.5.Ulusal Endokrin cerrahi kongresi.2011,193.Antalya

136-İnan O,İPEKÇİ F. ArabacıI S, GÜrsul S, Ertaş F.:Kolesistektomi uygulananlarda yandaş hastalık ve yandaş patolojiler artıyor mu?.17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara.

137-İPEKÇi F,İnan O,Toptay H,Çoban F,Narlı F,Arabacı M, ve ark.;Kasık fıtıklarında Gilbert sınıflamasının değerlendirilmesi. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara.

138-İPEKÇİ F, İnan O, Toptay H ,Gürsul S, Narlı F, ve ark.:Kasık fıtıklarının değerlendirilmesinde Nyhus klasifikasyonu ve önemi. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara.

139-İPEKÇİ F,İnan O,Toptay H,Narlı F, Gürsul S,Türker B. Ve ark.;Primer kasık fıtıklarında nasıl bir yama-tıkaç tekniği?. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara

140- Toptay H,Kırmızı İ,Güner M,Gürsul S,İPEKÇİ F.:Eğitim Hastanelerinde çoğul cerrahi kliniklerinde iç rotasyon uygulamaları ve asistanların bakış açısı. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara

141- İnan O, Toptay H, Güner M, Kırmızı İ, Ertaş F,İPEKÇİ F.: Genel Cerrahi uzmanlık eğitim belgelendirme yönergesi cerrahi asistanlarına amaçlananı sağlıyor mu? 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara

142- İPEKÇİ F, – İnan O, Toptay H,Engin Ö,Sunamak O,ve ark.;Falciformepeksi;karaciğer kist Hidatik tedavisinde yeni bir metod. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara

143- İPEKÇİ F, İnan O, Şamlı A,Narlı F,Engin Ö ,ve ark.: Kolesisitektomi tekniğimize etkili faktörler. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara

144-  İPEKÇİ F, Engin Ö, Toptay H, İnan O,Arabacı M.:Kolesistektomi sonrası çok nadir olan beniğin sarılıklar. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara.

145-Ö.Engin,Şamlı A,İPEKÇİ F,İnan O. :Duodenal ülser perforasyonu ve kanamasının birlikteliği. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara.

146– İPEKÇİ F,Narlı F, Çapkis Y,Toptay H,İnan O, ve ark.:Anaflaktik şoka neden olan akut batına yo açan Hidatik kist perforasyonu. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara.

147- İPEKÇİ F, İnan O,Toptay H,Güner M,Çoban E.;Karın duvarı fıtıklarımız ve prolen mesh uygulamalarımız. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara.

148-Akyıldız N, İPEKÇİ F, İnan O,Engin Ö,Arabacı M.:Tiroid nodüllerinde ameliyat öncesi ve sonrası stratejimiz. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara.

149- İPEKÇİ F,  Çapkis Y,İnan O..Ülser perforasyonu ve insidental morgagni hernisi. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara.

150- İPEKÇİ F,  Çapkis Y, Gökçöl E I, Bayol N Ü.Engin Ö ve ark.:İleoçekal yerleşimli plastron apandiküler kitle tablosu gösteren nadir bir burkitt lenfoma olgusu. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara.

151-Şahin H,İPEKÇİ F,Toptay H,Narlı F,Kırmızı İ.:Abse drenajı sonrası pojta unutulan lastik drenin neden olduğu çok nadir bir kronik enfekte nüks pilonoidal sinüs olgusu. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara.

152-  İPEKÇİ F, Çapkis Y, Edit D, Toptay H ,Engin Ö,Sunamak O.:Gastrointestinal kanamanın nadir bir sebebi:”GANT” 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara.

153- İPEKÇİ F, Toptay H, İnan O, Narlı F, Gürsul S,ve ark.:Pantolon fıtıklarımızın analizi ve doğru tanın önemi. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara.

154-Kaçar F,İPEKÇİ F, Mete G, Yigen Ş, Gülecer Ş.:Aydınlatılmış onamın hastalar üzerindeki negatif etkileri. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara

155- Kaçar F,İPEKÇİ F,Mete G,Yigen Ş,Gülecer Ş.:Aydınlatılmış onamın hastaların ameliyat kararına etkileri. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara.

155-Özenen B,Özenen GC,İpekçi F.:Metakron meme kanserleri.Ege Cerrahi Kongresi.23-26 Nisan 2009 Çeşme-İzmir.(S)

156- Özenen B ,Özenen GC ,İpekçi F.: Mide kanseri çöliak hastalıkta kanser riski. Ege Cerrahi Kongresi.23-26 Nisan 2009 Çeşme-İzmir.(S)

157-İpekçi F,Karaoğlan M, Akyıldız N, Çınarlıer Y,Toptay H.:10 yıllık travma tik abdominal organ yaralanmalarımız. Ege Cerrahi Kongresi.23-26 Nisan 2009 Çeşme-İzmir.(S)

158- İpekçi F, Çınarlıer Y, Karaoğlan M, Şamlı A, Toptay H.: Yaşlı populasyon ve travmatik abdominal organ yaralanmalarımız. Ege Cerrahi Kongresi.23-26 Nisan 2009 Çeşme-İzmir.(S)

159-L.Dalkılıç,İpekçi F,Karaoğlan M,Çapkis Y,Şamlı A.:Kolorektal kanser olgularımız. Ege Cerrahi Kongresi.23-26 Nisan 2009 Çeşme-İzmir.(P)

160-İpekçi F,Çınarlıer Y,Karaoğlan M,Toptay H,Şahin H.:Diyabetik gluteal absesi sonrası oluşan nadir bir akut kolesistit olgusu. Ege Cerrahi Kongresi.23-26 Nisan 2009 Çeşme-İzmir.(P)

161-İpekçi F,Özenen B,Toptay H,Kırmızı S.:İzole safra kesesinin penetran yaralanması. Ege Cerrahi Kongresi.23-26 Nisan 2009 Çeşme-İzmir.(P)

163-İpekçi F,Çapkis Y,Toptay H,Karaoğlan M, İnan HO.: Çilt altına kadar fistülize olmuş ilginç bir lokalize subkostal steril abse . Ege Cerrahi Kongresi.23-26 Nisan 2009 Çeşme-İzmir.(P)

164-İpekçi F,Toptay H,Akyıldız N,Dalkılıç L,İnan O,Bademkıran E.:Sigmoid kolon tümörünün kolonoskopik perforasyonu. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,13-17  2009 Antalya.

165-Tan S,İpekçi F,Kırmızı S,Karaoğlan Mİnan HO.:Açık kolesisitektomi explorasyonunda saptanmış”dev mukosel”olgusu.12.Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi,19-24 Mayıs 2009 Antalya.(p)

166-İpekçi F,Dalkılıç L,Karaoğlan M,İnan OH,Özenen B..Elektif ve acil kolorektal karsinomların karşılaştırılması. 12.Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi,19-24 Mayıs 2009 Antalya.(P)

167-İnan OH ,İpekçi F,Karaoğlan M,Tan S,Dalkılıç L.:Perianal fistülü taklit eden ilginç nüks pilonidal sinüs vakaları. 12.Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi,19-24 Mayıs 2009 Antalya.(P)

168-İpekçi F, Dalkılıç L,Toptay H,İnan HO,Tan S.:Primeri mandibula metastazı olan nadir bir rektum karsinoma olgusu. 12.Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi,19-24 Mayıs 2009 Antalya.(P)

169-İpekçi F, Çapkis Y,Tan S,Görgün G,Tan A.:Akut abdomen tablosu gösteren nadir bir Burkitt lenfoması olgusu. 12.Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi,19-24 Mayıs 2009 Antalya.(P)

170-Topuz S,Teker K, İpekçi.F ve ark.:Genel cerrahi uzmanlık eğitiminde :Endoskopi ve ultrasonografi.Ulusal cerrahi kongresi,28-31 Mayıs 2008 Antalya.

171-İpekçi F,Cengiz f et all.:Akut kolesistitlerde erken ve interval kolesisitektomi kararında zamanlama dışındaki yeni konseptimiz.Ulusal cerrahi kongresi,28-31 Mayıs 2008 Antalya.

172-İpekçi F,Bayam M E ve ark.:Hemoroidal hastalıklarda acık ve kapalı hemoroidektomi ve sonuclarımız. Ulusal cerrahi kongresi,28-31 Mayıs2008  Antalya.

173-Çoşkun A,İpekçi F..Retrosternal guatrlar. Ulusal cerrahi kongresi,28-31 Mayıs2008  Antalya.

174-İpekçi F,Şahin Ş,Bayam ME ve ark.:Nüks guatrlara retrospektif bakış. . Ulusal cerrahi kongresi,28-31 Mayıs2008 Antalya.

175-İpekçi F,Cengiz F, ve ark.:Akut pankreatitilerde MRCP mi? ERCP mi? Ulusal cerrahi kongresi,28-31 Mayıs2008  Antalya.

176-İpekçi F,Cengiz F ve ark.:Akut pankreatitlerde erken ve interval kolesistektomi gerekli mi? Ulusal cerrahi kongresi.28-31 Mayıs 2008 Antalya.

177- İpekçi F,Yıldırım ve ark.:Bir eğitim hastanesindeki cerrahi kliniğinin çalışma ve eğitim profili.Ulusal cerrahi kongresi.28-31 Mayıs 2008 Antalya.

178- İpekçi F,Yaylalı C ve ark.:Akut apandisit tanısında klinik ve görüntüleme yöntemlerinin yeri ve appendektomi materyelinin histopatolojik incelemeleri.Ulusal cerrahi kongresi.28-31 Mayıs 2008 Antalya.

179- İpekçi F,01Topuz S ve ark.:Ameliyat olmuş bir cerrahi hastası taburcu olduğunda ne ameliyatı olduğunu ve doktorunu biliyor mu? Ulusal cerrahi kongresi. 28-31 Mayıs 2008 Antalya.

180- İpekçi F,Karaer G ve ark.: Bir cerrahi kliniğinde yatan hasta memnuniyeti ve 1 yıllık sonuçlarımız. Ulusal cerrahi kongresi. 28-31 Mayıs 2008 Antalya.

181- İpekçi F,Topuz S ve ark..Kist hidatik hastalarında tanı ve tedavi algoritmamız.  Ulusal cerrahi kongresi. 28-31 Mayıs 2008 Antalya.

182- Topuz S,Teker K,İpekçi F.:Genel cerrahi uzmanlık eğitiminde :Eğitim hastanelerindeki asistanların iç rotasyona bakışı. Ulusal cerrahi kongresi. 28-31 Mayıs 2008 Antalya.

183-Topuz S,Teker K,İpekçi F.:Genel cerrahi uzmanlık eğitiminde:Asisitan eğitiminde Üniversite ve Üniversite dışı kurumundaki değişkenlikler. Ulusal cerrahi kongresi. 28-31 Mayıs 2008 Antalya.

184- Engin Ö,İpekçi F ve ark.:Ektopik Pankreas,olgu sunumu. Ulusal cerrahi kongresi.28-31 Mayıs 2008 Antalya.

185- Cengiz F,Engin Ö,İpekçi F ve ark.: Medikal tedaviye cevap vermeyen beniğn intraluminal obstrüksyonlar. Ulusal cerrahi kongresi.28-31 Mayıs 2008 Antalya.

186-Engin Ö,Pürten M,İpekçi F ve ark.: Remisyonda giden meme ca. Olgusunun ani gelişen yaygın karaciğer metastazları. Ulusal cerrahi kongresi.28-31 Mayıs 2008 Antalya.

187- İpekçi F,Yıldırım M,Bayam ME.:Adam Kiewich sendromu.2.Uludağ genel cerrahide güncel yaklaşım kongresi 8-11 Mart 2007 Bursa.

188- İpekçi F,Yıldırım M,Pürten M,Akdamar F.:Rektum kanserinin nadir bir yayılım yeri:Penis metastazı. 2.Uludağ genel cerrahide güncel yaklaşım kongresi 8-11 Mart 2007 Bursa.

189-  Yıldırım M,İpekçi F,Bayam ME.:Pankreas kanseri:Cerrahiden sonra kötü sağkalım devam ediyor.17.Ulusal Kanse kongresi .19-23 Nisan 2007 Antalya

190-  Yıldırım M,İpekçi F,Alpdoğan Ö,Bayam E.:Akciğer kanserinde ikinçi maliğnite:ileumun epidermoid kanseri. 17.Ulusal Kanser kongresi. 19-23 Nisan 2007 Antalya

191-  Yıldırım M, Çoşkun A, İpekçi F, Ersoy T.: Yüksek ve düşük riskli meme kanseri olgularında c-erb B-2 birlikteliği. Meme sağlığı dergisi.2007:3,ek sayı:199.

192-   İpekçi F,Engin Ö,Yıldırım M, Çoşkun A,: Ameliyatlı meme karsinom lu hastalarımızdaki”seroma komplikasyonu” .Meme sağlığı dergisi.2007:3,ek sayı:199.

193-  İpekçi F, Engin Ö, Yıldırım M,Bayam E, Yaylalı C.: Akut pankratitli olgularda erken dönem girişimlerimiz.8.Ulusal Hepato-Pankreato-Biler cerrahi kongresi.3-6 Mayıs 2007 Mersin.

194-  İpekçi F,Engin Ö,Yıldırım M,Bayam E,Akdamar F.:Laparoskopik kolesistektomide açık yöntemle pnömoperituan oluşturulması. 8.Ulusal Hepato-Pankreato-Biler cerrahi kongresi.3-6 Mayıs 2007 Mersin.

195-  Engin Ö,İpekçi F,Yıldırım M,Çoşkun A.:Ektopik pankreas ,olgu sunumu. 8.Ulusal Hepato-Pankreato-Biler cerrahi kongresi.3-6 Mayıs 2007 Mersin.

196–   İpekçi F,Yıldırım M,Engin Ö,Akdamar F.:Biliyer patolojilerde cerrahi ve ERCP uygulamaları. 8.Ulusal Hepato-Pankreato-Biler cerrahi kongresi.3-6 Mayıs 2007 Mersin.

197-Engin Ö, Pürten M, İpekçi F, Yıldırım M.:Remisyonda giden meme ca olgusunun ani gelişen yaygın karaciğer metastazları. Hepato-Pankreato bilyer kongresi.2007.

198-  İpekçi F,Yıldırım M,Çoşkun A,Engin Ö,Bayam E,Şahin Ş.:5 Yıllık ostomili olgularımızın analizi.Çukurova Kolo-Proktoloji ve stoma terapi Sempozyumu.12-14 Nisan 2007 Adana.

199-  İpekçi F,Yıldırım  M,Bayam E,Ersoy T.. Sinüs plonoidalis olgularında nükslerin önlenmesinde limberg plasti ve incelikleri. Çukurova Kolo-Proktoloji ve stoma terapi Sempozyumu.12-14 Nisan 2007 Adana

200-  İpekçi F,Engin Ö,Yıldırım M,Alpdoğan Ö.:Kliniğimizde iki yıllık sinüs pilinoidalis olgularında uyguladığımız ameliyatlar ve sonucları. Çukurova Kolo-Proktoloji ve stoma terapi Sempozyumu.12-14 Nisan 2007 Adana.

201  Engin Ö,İpekçi F,Yıldırım M,ve ark.:Apselerde tedavi secimi.6.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi.4-8 Eylül 2007 Antalya.

202-  Engin Ö,Yıldırım M,İpekçi F.,ve ark.:Meckel Divertiküliti. 6.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi.4-8 Eylül 2007 Antalya.

203-  Çoşkun A,Yıldırım M,Mete P,İpekçi F,.ve ark.:5 Yıllık etrangle fıtık olgularımızın analizi. 6.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi.4-8 Eylül 2007 Antalya.

204-   Engin Ö,İpekçi F,Yıldırım M,Yaylalı C.:Ülser perforasyonlarının cerrahi sağaltımı sonrası takip parametreleri. 6.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi.4-8 Eylül 2007 Antalya

205-   İpekçi F,Yıldırım M,Ömer E,Bayam E.:İleus ön tanılı olgular buz<dağının görünen yüzü mü? 6.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi.4-8 Eylül 2007 Antalya.

206-   Engin Ö,İpekçi F,Yıldırım M.,ve ark.:Trafik kazasında direksyon tarafından ezilen batın:olgu sununmu. 6.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi.4-8 Eylül 2007 Antalya

207-   İpekçi F,Engin Ö,Eayam E,Şafak Ş.:Nadir görülen obstrüksyon vakası;Apendixin dev mukozeli. 6.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi.4-8 Eylül 2007 Antalya.

208-  Yıldırım M ,İpekçi F,Engin Ö,Yaylalı C.:Kliniğimizde travma ve travma dışı acil olgulara yaklaşım:Retrospektif değerlendirme. 6.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi.4-8 Eylül 2007 Antalya.

209-Yıldırım M,İpekçi F,Gürbüz M,Bayam E.M.:Kolorektal kanserli olgularda preoperatif CEA,CRP,CA 19-9 un tümör evresiyle ilişkisi.Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya.

210-İpekçi F,Polat A AF,Alpdoğan O,Korkutan E.:Nadir görülen jejunun divertikül perforasyon olgusu. Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya.

211-İpekçi F, Gürbüz M,Akdamar F,Kocabaş E,Çoşkun A.:2 yıllık pilonoidal sinüs olgularımızda Limberg plasti. Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya

213-İpekçi F,Gürbüz M,Akdamar F,Kocabaş E,Yıldırım M.:5 yıllık insizyonel herni olgularımızın değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya

214-Çoşkun A,İpekçi F,Bayam ME,Gürbüz M,Yıldırım M.:5 yıllık tiroid karsinom olgularımızın değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya.

215-Kayapınar AK,Yıldırım M,İpekçi F,Karaca B,Özgenç O,Çoşkuner A.:Deneysel modelde ani karın içi basınç artışı ve dekopresyon sonrası oktreotidin etkisi. Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya

216-Yıldırım M,İpekçi F,Gürbüz M,Bayam ME.:Mannheim peritonit indeksinin sekonder peritonit morbidite ve mortalitesinde prognostik değeri. Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya.

217-İpekçi F,Polat AF,Alpdoğan Ö,Bayam ME,Gürbüz M.:Cilt altı absesi görünümündeki atipik ve nadir bir safra kesesi perforasyon olgusu. Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya

218-İpekçi F,Korkutan E,Ertener Ö,Gürbüz M,Kayapınar AK,.:5 yıllık kolesistektomi uygulanan olgularımızın retrospektif analizi. Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya

219-İpekçi F,Gürbüz M,Çoşkun A,Bayam ME,Ertener Ö.:Karın ameliyatlı olgulardaki laparoskopik kolesisitektomiler. Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya.(sözlü sunum)

220-İpekçi F,Alpdoğan Ö,Polat AF,Çoşkun A,Gürbüz M.:Safra kese perforasyonları Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya.

221-İpekçi F,Korkutan E,Kocabaş E,Havuk A,Yağlı A.:5 yıllık safra kesesi polipli olgularımız. Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya

222-Çoşkun A,İpekçi F,Sayın A,Ertener Ö,Gürbüz M..5 yıllıkk meme karsinomlu olgular ve servis ünitemizdeki adjuvan kemoterapi uygulamalarımız. Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya

223-İlhan E,İpekçi F,Yıldırım M,Bayam ME,Çoşkun A,Akdamar F.:Mide kanserli olgularımız ve servis ünitemizdeki kemoterapi uygulamalarımız. Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya

224-Yıldırım M,İpekçi F,Bayam M E.:Nadir bir acil cerrahi nedeni.Koledokta kırık basket.23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi.4-7 Kasım 2006 İstanbul.

225-İpekçi F,Yıldırım M,Gürbüz M,Postacı H.:Nadir bir giant mide lenfoma olgusu;Cerrahlar için tanı ve tedavideki sorunlar. 23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi.4-7 Kasım 2006 İstanbul.

226-lhan E,Yıldırım M,Alpdoğan Ö,Gürbüz M,Bayam E,Çoşkun A,İpekçi F.:Kalın barsak tıkanıklarında volvulusların retrospektif analizi.zmir Eğitişm ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi. 11(4)143-146,2005

227-İpekçi F,Çoşkun A,F,Erkan N,Ağdeniz S,Erdinç İ,Yıldırım M.:penetran batın travması sonrası pankreas yaralanması olgularımız.5.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi,16-20 Kasım 2005 Antalya.

228-Pürten M,İpekçi F,Erdinç İ,Çoşkun A,Havuk A,Yağlı E.:5 yıllık penetran torakoabdominal yaralanma olgularımız. 5.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi,16-20 Kasım 2005 Antalya.

229-İpekçi F,Akdeniz S,Erkan N,yıldırım M,Bayam E..Akut karına yol açan nadir bir Spigellian fıtığı. 5.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi,16-20 Kasım 2005 Antalya.

230- Erkan N,İpekçi F,S Akdeniz,Polat AF,Sayın A.:Nadir bir travmatik rüptüre hidronefroz olgusu. 5.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi,16-20 Kasım 2005 Antalya.

231- Yıldırım M,İpekçi F,Kayapınar AK,Ağdeniz S,Postacı H.:İnvaginasyona neden olan sürrenal metastazlı ince barsak lenfoması. 5.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi,16-20 Kasım 2005 Antalya

232- İpekçi F,Yağlı E,Erkan N,Sayın A,Alpdoğan Ö.:Kolon grafisi girişimi sonrası gelişen nadir bir rektüm perforasyonu. 5.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi,16-20 Kasım 2005 Antalya.

233-  Yener O, İpekçi F,Acar G,Evcimik T.:Karında tümöral kitle ön tanılı nadir bir erişkin idiopatik pseudo-hırschsprung olgusu.Alt Gastrointestinal cerrahide komplikasyonlar ve sorunlar kongresi.14-17 Nisan 2005 İzmir.

234- Yener İpekçi F,Acar G, Evcimik T.:Rektum ve anal sfinkter kompleksini tutmuş stenoz oluşturmuş kolorektal crohn hastalığı. 14-17 Nisan 2005 İzmir.

236-İpekçi F,Yener O,Ergün A,Acar G.:Non-Hodgine lenfoma nedeniyle splenektomi sonrası insizyon skarında dev desmoid tümör olgusu. Ulusal cerrahi kongresi 26-30 Mayıs 2004 Antalya.

237-İpekçi F,Turan G,Tiynak N,Gülhan Y,Acar G,Evcimik T.:6 yıllık insizyonel herni olgularımızın analizi.. Ulusal cerrahi kongresi 26-30 Mayıs 2004 Antalya.

238-İpekçi F, İnel F, Gülhan Y,Söylemez MA,Yener O,Uluç G.:İki yıllık meme kanseri olgularında histopatolojik değerlendirme. Ulusal cerrahi kongresi 26-30 Mayıs 2004 Antalya

239-İskender İpekçi F,İnel F,Yener O,Acar G,Gülhan Y.:Hastanemizin iki yıllık mide kanseri olgularının makroskopik patoloji sonuçları. Ulusal cerrahi kongresi 26-30 Mayıs 2004 Antalya

240- İskender S,İpekçi F,İnel F,Yener O,Uluç G.:2 yıllık mide kanseri olgularının histopatolojik değerlendirmesi. Ulusal cerrahi kongresi 26-30 Mayıs 2004 Antalya

241-Ergün İpekçi F,Gülhan Y,İskender S,ACAR G,Kuşak M..70 yaş üstü akut apandisit olgularımız.V.Bölgesel travma ve acil cerrahi kongresi.23-26 Eylül 2004 Mersin.

242- Ergün A, İpekçi F,Gülhan Y,Günay Y,İskender S,Yener O,Turan G.:Gastrointestinal sistem ameliyatları sonrası görülen fistüllerimiz. V.Bölgesel travma ve acil cerrahi kongresi.23-26 Eylül 2004 Mersin.

243-İpekçi F,Ergün A,Yener O,Acar G.:Kolesistektomi sonrası gelişen safra fisttülerimiz. V.Bölgesel travma ve acil cerrahi kongresi.23-26 Eylül 2004 Mersin.

244- İpekçi F,Ergün A,İskender S,Gülhan Y,Yener O.:Pankreas ameliyatları sonrası gelişen fistüllerimiz. V.Bölgesel travma ve acil cerrahi kongresi.23-26 Eylül 2004 Mersin.

245-İpekçi F,Karadayı H,Ergün A,Gülhan Y.:Kronik dializ hastalarında akut karın olgularımız. V.Bölgesel travma ve acil cerrahi kongresi.23-26 Eylül 2004 Mersin.

246-Ergün A,İpekçi F,Gülhan Y,Evcimik T,Acar G.: Appendektomi sonrası erken ve geç dönemde brid ileus olgularımız. V.Bölgesel travma ve acil cerrahi kongresi.23-26 Eylül 2004 Mersin.

247-Gülhan Y,İpekçi F,Yener O,İnel F,İskender S.: Gebelik seyrinde ortaya çıkan nadir bir akut mezenterik venöz tromboz olgusu.10.Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi.7-11 Eylül 2003 Antalya.

248-Ekinçi Ö,İpekçi F,Ergün A,Güler U,Yener O,Gülhan Y.:Masif alt GİS kanamasına neden olan Meckel divertikülündeki çok nadir olan karsinoid tümör olgusu. 10.Ulusal kolon ve rektüm cerrahisi kongresi.7-11 Eylül 2003 Antalya.

249-Yener O,İpekçi F,Ekinçi Ö,Balkan T,Gülhan Y.:Karında tümöral kitle ön tanılı nadir bir idiopatik pseudo-hirschprung olgusu..10.Ulusal kolon ve rektüm cerrahisi kongresi.7-11 Eylül 2003 Antalya.

250- İpekçi F,Ergün A,Dağ E,Gülhan Y,Acar G,Yener O.:Rektal karsinom ön tanılı,sigmoidorektal invaginasyona neden olmuş erken evre sigmoid karsinom olgusu. 10.Ulusal kolon ve rektüm cerrahisi kongresi.7-11 Eylül 2003 Antalya.

251- İpekçi F,Balkan T,Ergün A,Tıynak N,Yener O.UluÇ G,İskender S..5 Yıllık kolorektal kanser olgularımızın analizi. 4.Bölgesel travma ve acil cerrahi kongresi,25-28 Eylül 2003 Kayseri.

252– İpekçi F,Ergün A,Yener O,Ekinçi Ö,Acar G.:Medikal tedaviye yanıt veren akut pilorik stenoz olgularımız. 4.Bölgesel travma ve acil cerrahi kongresi,25-28 Eylül 2003 Kayseri.

253-İpekçi F,Ergün A,Dağ E,Gülhan Y,Acar G.:5 yıllık 50 yaş üzeri acil cerrahi olgularımızın analizi.4.Bölgesel travma ve acil cerrahi kongresi,25-28 Eylül 2003 Kayseri.

255-İpekçi F,Ergün A,Dağ E,Gülhan Y,Acar G.:5 Yıllık 50 yaş altı acil cerrahi olgularımızın analizi. 4.Bölgesel travma ve acil cerrahi kongresi,25-28 Eylül 2003 Kayseri.

256-Gülhan Y,İpekçi F,Yener O,İnel F,İskender S.:Gebelik seyrinde ortaya çıkan nadir bir akut mezenterik venöz tromboz olgusu.10.Ulusal kolon ve rektüm cerrahisi kongresi.7-11 Eylül 2003 Antalya.

257-Yener O,İpekçi F,Ekinçi Ö,Balkan T,Gülhan Y.:Karında tümöral kitle ön tanılı nadir bir idiopatik pseudo-hirschprung olgusu..10.Ulusal kolon ve rektüm cerrahisi kongresi.7-11 Eylül 2003 Antalya.

258-İpekçi F,Ergün A,Dağ E,Gülhan Y,Acar G.:5 yıllık 50 yaş üzeri acil cerrahi olgularımızın analizi.4.Bölgesel travma ve acil cerrahi kongresi,25-28 Eylül 2003 Kayseri.

259-İpekçi F,Gülhan Y,Aksoy F,Yener O,Ergün A,Dağ E.:Sebebi bilinmeyen 10 akut pankreatitli olgularımızdaki kolesistektomi sonrası safra analiz sonuçları.Ulusal cerrahi kongresi 15-19 Mayıs 2002 Antalya

260-Yener o,İpekçi F,Tosun S,Baysal H,Yalman H.:Safra yolu tıkanmalarında noncerrahi tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi..Ulusal cerrahi kongresi 15-19 Mayıs 2002 Antalya.

 

261-İpekçi F.Yener O,Ergün A,Gülhan Y.:Vaka sunumu:Çok seyrek görülen dalak amebiasisi..Ulusal cerrahi kongresi 15-19 Mayıs 2002 Antalya.

262–İpekçi F,Ergün A,Balkan T.Aksoy F,İskender S,Gülhan Y.:Peptik ulcus perforasyonlarında helikobakter pylorinin tespiti ve eradikasyonunda tedavi zamanlaması.4.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi.1 Ekim 2002 .İstanbul.

263-Gülhan Y,İpekçi F,Dağ E,Ergün A.İskender S,Ekinçi Ö,Balkan T.:Karın ön duvarı fıtıklarında acil cerrahi girişimlerimiz. 4.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi.1 Ekim 2002 .İstanbul.

264-Ergün A,Dağ E,İpekçi F,Gülhan Y,Uluç G,Acar G.:Diğer cerrahi patolojilerle birliktelik gösteren 5 yıllık akut apandisit olgularımız. 4.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi.1 Ekim 2002 .İstanbul.

265-Gülhan Y,Dağ E,İskender S,İpekçi F,Ergün A.:Kliniğimizde geriatrik popülasyonda apandisit görülme sıklığı. 4.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi.1 Ekim 2002 .İstanbul.

266-İpekçi F,Ergün A,Yener O,Vural O,Keskiner F.:Akut apandisit olgularımızın sağ salpingooovararyen patolojiler ve akut kolesistitlerle olan ilişkileri. 4.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi.1 Ekim 2002. İstanbul.

267-İpekçi F,Gülhan Y,Aksoy F,Yener O,Ergün A,Dağ E.:Sebebi bilinmeyen 10 akut pankreatitli olgularımızdaki kolesistektomi sonrası safra analiz sonuçları.Ulusal cerrahi kongresi 15-19 Mayıs 2002 Antalya

268-Yener O,İpekçi F,Tosun S,Baysal H,Yalman H.:Safra yolu tıkanmalarında noncerrahi tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi..Ulusal cerrahi kongresi 15-19 Mayıs 2002 Antalya.

269-Gülhan Y,Çevik A,Dalkılıç G,Yener O, İpekçi F,Gülmen M.:Farklı iki eğitim hastanelerindeki acil olgularına bakış.3.Bölgesel travma ve acil cerrahi kongrsi.24-27Eylül 2000konya.

270-İpekçi F,Gülhan Y,Aksoy F,Ergün A,Dağ E,Vural E.:5 yıllık kolon cerrahisi olguları.2.Bölgesel travma ve acil cerrahi kongresi 27-30 Eylül 2000 Diyarbakır.

271-Aksoy F,Ergün A,İpekçi F,Yener O,Gülhan Y,Ekinçi Ö.:Akut akalkülöz kolesistit.4.Hepatopankreato bilier cerrahi kongresi.5-8 Haziran.Antalya.

272-Aksoy F,Yener O,İpekçi F,Ergün A,Kılıç Y.:Primer Koledeok taşları. 4.Hepatopankreato bilier cerrahi kongresi.5-8 Haziran.Antalya.

273-Aksoy F,İpekçi F,Ergün a,İskender S,Özçelik A,Kılıç Y.:Akut kolorektal tıkanmalarda tek seanslı operasyonla iki seanslı operasyonun karşılaştırılması.3.Ulusal travma ve acil cerrahi Kongresi.31 Ağustos-4 Eylül 1999 Antalya

274-Aksoy F,İpekçi F,Ergün A,Kılıç Y,Şengezer S.:Obstrüktif sol kolon tümörlerinde subtotal kolektomi ve primer anastomoz.. 31 Ağustos 4 eylül 1999 Antalya.

275-Aksoy F,İpekçi F,Ergün A,İskender S,Ekinçi Ö,Gülhan Y.:Nekrotizan fasiitis olgularımız.3.ulusal travma ve acil cerrahi kongresi.31 Ağustos 4 eylül 1999 Antalya.

276-Gülhan Y,Ekinçi Ö,İpekçi F,Şengezer S,Bozkurtoğlu H,Aksoy F.:Akut mezenterik iskemi sonuçlarımız. 3.ulusal travma ve acil cerrahi kongresi.31 Ağustos 4 eylül 1999 Antalya.

277-Aksoy F,Ergün A,İpekçi F,Yener O,Gülhan Y.:489 tiroidektomi olgusunun retrospektif analizi.1.Ulusal tiroid cerrahisi kongresi.6-9 Ekim 1999 İstanbul.

278-Ergün A,Aksoy F,İpekçi F,Şengezer S,Ekinçi Ö,Gülhan Y.:Mültinodüler goitr olgularında preop tanıda İİAB,sintigrafi ve USG nin yeri. 1.Ulusal tiroid cerrahisi kongresi.6-9 Ekim 1999 İstanbul

279-Aksoy F,Özçelik A,İskender S,Şengezer S,İpekçi F.:Obstrüktif sol kolon tümörlerinde cerrahi tekniklerin morbidite,mortalite üzerine etkileri.1.Bölgesel travma ve cerrahi kongresi 17-20 aralık 1998 Bursa.

280-Aksoy F,Özçelik A,İskender S,Yener O.İpekçi F.:Meckel divertikülü izole torsyonu.Ulusal cerrahi kongresi 6-10 Mayıs 1998 Antalya.

281-Aksoy F,Özçelik A,İskender S,Erengül C,İpekçi F.:Yüksek voltaj elektrik yanıkları. Ulusal cerrahi kongresi 6-10 Mayıs 1998 Antalya.

282-Büyükaşık K,Helvacıoğlu Y,Hatay R,Sakman G,İpekçi F.:Hiperlipidemiye bağlı akut pankreati olgusu.:Ulusal cerrahi kongresi 15-19 Mayıs 1996 Antalya.

283-İpekçi F,Erdemir T,Seyhan B,Sakman G.:5 yıllık künt travma olgularımız 1.Travma ve acil cerrahi kongresi 13-23 Eylül 1995 .İstanbul

183-Sakman G,Hatay R,Helvacıoğlu Y,Yenice N,İpekçi F.:Total gastrektomiden sonra fizyoanatomik rekonstrüksyon ve yeni bir teknik olarak neopylor ameliyatı.Okmeydanı Tıp Der,12:20,1994.İpekçi 285-İpekçi F,Erdemir.T,Seyhan B,Sakman G.:Künt karın travmalarında dalak yaralanmalarının yeri.1.Travma ve acil cerrahi kongresi.12-23 eylül 1995 istanbul

286-İpekçi F,Erdemir T,Yavuz G.:Primer sklerozan kolanjit ve safra kesesi kanseri.23-24 Eylül 1993 istanbul.

287-İpekçi F,Olcay E,Acar U,.:Künt karın travmalarının neden olduğu dalak yaralanmaları.Ulusal cerrahi kongresi.14-18 Mayıs 1992 istanbul.

288-İpekçi F,Olcay E,Acar U.:Künt karın travması nedeniyle opere edilen 270 olgunun retrospektif analizi.Ulusal cerrahi kongresi.14-18 Mayıs 1992 istanbul.

289-İpekçi F,Çavuşoğlu Z,Olcay E.:Seri kaburga kırığı olan hastada situs inversus totalis.Ulusal cerrahi kongresi 27-30 mayıs 1990 İstanbul

290-Olcay E,İpekçi F,Özer C,Barut Ş.:Primary gastric tuberculosls.Ulusal cerrahi kongresi.27-30 Mayıs 1990 İstanbul.

291– İpekçi, F.:Tiroid ameliyatlarında nervus laringeus disseksyonu.Ulsal cerrahi kongresi 5-9 Haziran 1988 İstanbul.

292-İpekçi F.:karaciğer kist hidtatiklerinde operasyon yönteminin secimi.Ulusal cerrahi kongresi.5-9 Haziran 1988 İstanbul.

7.7. Diğer yayınlar

Atıf Alan Yayınlar;

1- İpekçi F,Yıldırım M,Şahin T,Postacı H.:Retrocekal cyst-hamartoma:a case report.Acta Chir Belg2008;108:759-760.

Atıfta bulunan:;

Akbulut S.:Unusual cause of defecation disturbance:a presacral tailgut cyst.European Revew for medical and Pharmacological Sciences.2013;17:1688-99(98.Kaynak)

2- Engin Ö,İpekçi F,Cengiz F,CALIK b,Muratlı A.:Problems in the manegement of the appendiceal carcinoid tumors. Journal of universal Surgery,2012;1(1:1):1-5.

3- İpekçi F,Yıldırım F,Sahin T,Postacı H.:Retrocekal Cyst-Hamartoma:a Case Report.Acta Chir Belg.2008;108:759-760.

Atıfta bulunan:Unusual cause of defecation disturbance: a presacral tailgut cystS Akbulut – European review for medical and pharmacological …, 2013 – europeanreview.org

4- Atıf alan yayın;Karaoğlan M,İpekçi F,Sert İ,Ozturk S,Sahin A:G. Massive upper and lower gastrointestinal bleeding due to intra-abdominal gossypiboma.El.Med.J 2014;2(4)426-427

-Atıf:,J Y Yuh,CW Chi,LW Tzong,M L Aming Chor.A 52 years old woman with a palpable abdominal mass.Emergency 2016(Epub Ehad of print)

5- Atıf alan ve Atıf

-Engin O,İpekçi F,A.Cengiz F,Calık B,Muratlı M.: Problems in the manegement of the appendiceal carcinoid tumors. Journal of universal Surgery.2012;1(1:1):1-5.

-Atıf;Colon polyps and prevention of colorectal cancer.Springer.Omer engin Edit.2015.pages 233-49,

6-Atıf alan ve Atıf

Engin O,İpekçi F,A.Cengiz F,Calık B,Muratlı M.: Problems in the manegement of the appendiceal carcinoid tumors. Journal of universal Surgery.2012;1(1:1):1-5.

-Colonoscopy in:Colon polyps and prevention of colorectal cancer.Springer.Omer engin Edit.2015.pages 41-112

7-Atıf alan ve Atıf

Engin O,İpekçi F,Calık B,Ucar Ad,Tekin V. Features of the Cases Injured by Stab Wounds.Journal of universal Surgery.2012;1(1:2):1-4.

Engin O,Sunamak O,Tosun A,Uyar ME.: Easy use of CT as a dignostic tool in the patients with stab wounds.J.Universal Surg.2015;3(4)1-3

8-Atıf alan yayın

Unluoğlu S,Bayol U,Korkmaz N,Özenemn B,İpekçi F,Pala EE.: Case Report: Perivascular Epiteloid Cell Tumor of the Ileum Presenting as diverticulitis.Case Reports in Pathology.2012;10:1-4:1155

Petrides C,Neofyttou K,Khan AZ.:Pancreatic perivascular epitelhoid cell tumour presenting with upper gastrointestinal bleeding.Case reports in oncology .Medcine.2015;article ID;431215,1-4

9-Atıf alan ve Atıf

Unluoğlu S,Bayol U,Korkmaz N,Özenemn B,İpekçi F,Pala EE.: Case Report: Perivascular Epiteloid Cell Tumor of the Ileum Presenting as diverticulitis.Case Reports in Pathology.2012;10:1-4:1155

Atıf;Lu B,Ang C et al..Perivascular ep. Cell tum. Of gasrointestinal tract.Medcine 2015;94(3):1-11

Atıf alan ve Atıf

10- Unluoğlu S,Bayol U,Korkmaz N,Özenemn B,İpekçi F,Pala EE.: Case Report: Perivascular Epiteloid Cell Tumor of the Ileum Presenting as diverticulitis.Case

-Chen Z,Shi H,Peng J and all.: Perivascular Epiteloid Tumor in duodenum:challlenge in differential diagnosis.İnt J Clin Exp Pathol. 2015 ;8(7)8555-562

 1. İdari Görevler
 • İst.Kartal Eğitim ve Araştırma Hast.Cerrahi Şef Yard. 1987-92
 • İst.Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hast.Cerrahi Kl.Şef yrd.1992-97
 • İst.GÖZTEPE Eğitim ve Araştırma Hast.BAŞHEKİMLİK ve Kl.Şef.1997-2014
 • İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hast.2.Cerrahi Kl.Şefliği Eğitim Görevlisi (2004-8)
 • izmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hast.Eğitim Gör. ve idari sorumlusu(2008-17)
 •  MARDİN ARTUKLU Üniveritesi Sağlık Bilimleri Fak.Hem.Bl.Öğr.Üyesi.208-2022
 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 • Acil Cerrahi ve Travmatoloji derneği kurucu ve üyesi
 • İstanbul Cerrahi Uzmanlar derneği kurucusu
 • İzmir Cerrahi Derneği üyeliği
 • Ulusal Cerrahi Derneği üyeliği
 • İzmir tabip oda üyeliği 
 1. Ödüller
 • 1999 S.S.K İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA hasta hanesi İSO BELGESİ
 • İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi klik şefi olarak Sağlık BAKANLIĞI kalite kontrol başarı ödülleri
 • 2018 10 Kasım Tabipler Odası Doktorlar Briç Yarışmasında 1.lik ödülü