PROF.DR.FUAT İPEKÇİ'NİN AKADEMİK ÖZGEÇMİŞi

CERRAHİDE; HİÇBİR ŞEY TECRÜBENİN YERİNİ TUTAMAZ
-RENE LERİCHE

Çocukluğundan berri okumayı hayal ettiği İstanbul Tıp Fakültesini 1969 yılında kazanıp, tahsilini burada yaparak özellikle 1970 yılı 2.sınıfında Ordinaryüs Profesör Dr. SADİ IRMAK –Fizyoloji- Ordinaryüs Profesör Dr. Zeki ZEREN-Profesör Dr. Sami SAN (Anatomi),Profesör Dr. Münevver YENERMAN (Patoloji), Profesör Dr. Enver Tali(Mikrobiyoloji) gibi çok değerli klinik öncesi hocalardan, Profesör Dr. Müfide Küley, Profesör Dr. Cihat ABAOĞLU ve cerrahide Prof.Dr.Ali URAS ,Prof.Dr.Orhan ARIOĞUL gibi birçok değerli hocalarından aldığı eğitimlerle Beyazıt’taki Çapadaki binalarda tıp tahsilini tamamlayıp 1975 yılında başarıyla mezun olmuştur.

Yine hem ülkemizin hem de Memleketlisi olan( Mardin Savur) medar-ı iftiharı Prof.Dr.AZİZ SANCAR hocamız da İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuştur.

Mezuniyet sonrası askerliğini askeri doktor olarak 18 ay yaptıktan sonra son iki ayını Teğmen olarak bitirmiş ve hemen o yıl girdiği Genel Cerrahi Uzmanlık sınavını kazanarak Dicle Tıp Fakültesinde 1977-81 yılları arasında başarılı bir asistanlık geçirip GENEL Cerrahi uzmanı olmuştur.

İlk yıllarında hastane binası Diyarbakır’ın Fis kaya yanında eski Alman mimarisi olan binadaydı

Bu yıllarda Diyarbakır Tıp fakültesi çevresinde bulunan 11 ilin önemli sevk merkezi ve Güneydoğu Anadolu’nun en önemli Tıp Fakültesiydi…Öyle ki bu yıllarda ne orada ne de çevre illerinde Çocuk Cerrahi ,Plastik Cerrahi ve en önemlisi Beyin Cerrahi klinikleri olmadığı için bu dallarda birçok ameliyatları yaparak bu dallarda gayri resmi “YAN DAL”uzmanı şeklinde çalışarak çok yönlü eskilerin deyimiyle tam bir “GENEL CERRAHİ”olarak çalışıp, başarılı olmuştur.

En önemlisi 12 Eylül öncesi ;Kesici-Delici ve ateşli silah yaralanmalarında rekor denilecek sayıda ameliyatları şef de clinic olarak gerçekleştirmiştir. Özellikle bu dönemde “ Gerçek Cerrahi deneyim ve pratik kazanımlarını” burada gerçekleştirmiştir. Fakülteden uzmanlığının ilk aylarını Batman da serbest muayenehane ve sonra Bitlis’te çalışıp

1981-1983 yıllarında Diyarbakır S.S.K Hasta hanesinde ,1983-1985 yılları arasında yeni yapılan Diyarbakır Devlet Hastahanesinde çalışmıştır.

İçinde Hizmet ettiği Diyarbakır eski sigorta ve Devlet Hastaneleri

1985-1986 yılları arasında Fransanın Grenoble Üniversite Digestive servisinde çalışmıştır.

1987 yılında İstanbul Kartalda açılacak Kartal Eğitim ve Araştırma Hasta hanesine 10 yıllını doldurmuşların gireceği Şef

5 yılını dolduranların ise girecekleri şef yardımcılığı sınavına girerek; girenlerin içeresinde en yüksek notu (94.4) alarak Şef yardımcısı oldu.. Burada birçok ameliyatlar yapıp , asistan eğitiminde büyük katkıları olmuştur. Ayrıca bu hasta hanede kurulan acil servis sorumlusu olarak çok yararlı hizmetleri olmuştur.

Önce Kartal Devlet, sonra Kartal Eğitim ve Araştırma Hastahanesi daha sonra Lütfi Kırdar Eğiti ve Araştırma Hastahanesi olan bu eğitim kuruluşunun ;

CERRAHİ KLİNİĞİNİN İLK CERRAHİ ŞEFLİĞİNİ yaparak tarihi bir görev üstlenmiştir.

17 Nisan 1987..O zamanki Sağlık Bakanı Doç.Dr.Mustafa Kalemli’nin “94.4”puan alarak 1.likle kazandığı  ŞEF yrd.lığı teşekkür belgesi

Bu Hastanede çalışırken 1887 yılında mezun bulunduğu İstanbul Tıp Fakültesindeki Profesör Dr. Ali URAS hocanın “ Karaciğer, Safra Yolları Cerrahi servisiyle- Dâhiliye kliniği arasında” yapılan ”MEDİKO ŞİRUJİKAL” toplantılarına 1 yıla yakın her pazartesi günleri katılıp mesleki teorik ve pratik bilgilerini yeniledi.

1988 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Ana bilim dalında girdiği “DOÇENTLİK” SINAVINI ilk hakta başararak “DOÇENT” unvanını aldı.

Sağlık Müdürlüğü’ nün onayı ile 1989 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Mono blokta Profesör Dr. Ali URAS hocamızın” Servisinde yani; Karaciğer Safra Yolları Cerrahi Biriminde çalışarak bu alandaki tüm ameliyatlara özellikle Karaciğer Safra Kese ve yollarıyla ilgili ameliyatlaları yaparak 3 aylık görevini, başarıyla tamamlamıştır.

1991 yılında; Aksaray Vatan Hasta hanesinde Alman Profesör Dr.un Laparaskopik teorik ve pratik kursuna katılarak o yıldan başlayarak “LAPARASKOPİK SAFRA KESESİ” ameliyatlarını 1995 ten beri yapmaya başlamıştır.

Kartal Eğitim Hastanesinde 1991 yılında kurulan Acil Cerrahi Servisini kurdu. Burada birçok asistanın uzmanlık eğitimlerinde ve birçok ameliyatların yapılmasında önemli rol oynadı.

1992 yılında kendi isteğiyle Türkiye’deki en önemli ve en büyü tüm kanser ameliyatlarının ve tedavilerinin yapıldığı “S.S.K OK MEYDANI Eğitim ve araştırma hastahanesine,2.Cerrahi Klinik Şef yardımcısı ve Genel Cerrahi DOÇENTİ olarak atandı.

Burada özellikle Karaciğer, Pankreas ve Safra yolları hastalıkları Cerrahi ameliyatlarına öncelik ver ererek birçok kanser ameliyatları yaptı.

Sonradan Profesör Dr. Cemil TAŞCIOĞLU ismini alan bu Hastanede GERÇEK BİRÇOK KANSER CERRAHİSİNİN temelini 2.Cerrahi kliniğinde çalışırken atmıştır.

Yine 1995 yılında; Profesör Dr. Mehmet Kurdoğlu ve Profesör Dr. Cemal Ertekin ve arkadaşlarının resmi kurucuları oldukları Travmatoloji ve Acil Cerrah derneği kurucuları arasında yer alıp çok faal bir şekilde bu dernekte çalışmış ve hala çalışmakta, bilimsel katkılar yapmaktadır.

1998 yılında İstanbul S.S.K Göztepe ve Araştırma Hasta hanesine Başhekim ve 2.Cerrahi kliniğine Şef olarak atandı. Buradaki başhekimlik döneminde birçok yenilikler ve tamamlayıcı faaliyetleri  ile Göztepe hasta hanesini örnek bir Hasta hane haline getirdi…

1990 yılında Başhekimlik yaptığı Göztepe hasta hanesi; hem SAĞLIKTA hem de TÜRKİYEDE İLK EĞİTİMDE de İSO  belgesi aldı.

Göztepe araştırma hastanesinde bilimsel çalışmalar, eğitimsel çalışmaları organize etmiş ve birçok cerrahi uzman yetiştirmiştir. Hastanede birçok yeni bölüm ve bina açılışlarını gerçekleştirmiştir.

1.1999 yılında yılan hikayesine dönmüş yapıyı kısa sürede; Modern 75.Yıl Göztepe Diyaliz hasta hanesinin ve birçok Ünitesinin açılışını şu anki C.H.P başkanı olan Sayın Kemal KILICDAROĞLU ile gerçekleştirmiştir.

2.Çağdaş Yaşam Derneği Başkanı Sayın Profesör Dr. Türkan SAYLAN hocamızın Göztepe Hasta hanesinde 14 Mart konuşması

2003 yılında; Profesör Dr. Cavit Avcı birlikte İstanbul Cerrahi Uzman Derneğinin ilk kurucularındandır.

1-2000 yılında İstanbul tabip odasından 25.yıl onur belgesi almıştır.

2-Almanyanın Münih kentinde ileri “LAPARASKOPİ” kursunu da bitirerek özellikle kalın barsak, mide fıtığı ameliyatlarını laparaskopik olarak yapar hale gelmiş

2004 yılında İzmir- Bozyaka Eğitim ve araştırma hasta hanesi 2.Cerrahi Kliniği şefliğine atanarak İzmir’e yerleşmiştir. Asistanlarıyla birlikte çok sayıda bilimsel makale bildiri ve posterleri vardır.

Bu hasta hanede özellikle Fıtıkta Ritkow prolen tekniğiye yaptığı büyük bir seriyi İspanyanın “Seville” şehrindeki kongresinde sunmuştur

2008 yılında ise kendi isteğiyle 2.Cerrahi şefi olarak TEPECİK Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçip burada da özellikle asistan doktorlarıyla birlikte kongre-seminer ve haftalık cerrahi (Tüm Eğitim Hasta hanelerinde çalışırken yaptığı gibi)  bilimsel çalışmalarını düzenlemiştir.

Tepecik “Cerrahi ENDOSKOPİ” ünitesinde hem kendi asistanlarına hem de çevre hasta hanelerden gelen uzmanlara “Gastroskopi –Sigmoidoskopi ve Kolonoskopi “kurslarını vermiştir.

1-Cerrahinin Eğiticileri olarak bize layık görülen “CERRAHİ BOARD ”belgesi

2-Tepecik Cerrahi Endoskopi ünitesinde yaptığı 876..Gastroskopi ve Kolonoskopi belgesi

2018 Ağustosunda “Mardin Artuklu Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde Akademisyenliğe başlayıp burada 3.5 yıla yakın çalışmış, davetli olarak ta Mardin Devlet Hastanesinde ve Kızıltepe hasta hanelerinde çok sayıda ameliyatlar yapmış, kurs ve çok sayıda seminerler, konferanslar vermiştir..

Her türlü zorluklara ve engellere rağmen 2022, 15 Şubatına kadar MARDİN de çalışmış ve en büyük hayali olan TIP FAKÜLTESİNİN Mardin de kurulması için dostlarıyla birlikte büyük caba zarf ederek hayalini gerçekleştirmiştir..