Yemek Borusu –Mide-Duodenum Bilimsel Çalışmalarım

BİLİMSEL YAYINLARI

1-İpekçi F,Aksoy F.:Edimsel Özofagorespiratuar fistüller;Ergüner S,Çicek Y:Güncel Cerrahi Tedavi, Avrupa tıp kitapcılık;696-698,2002.

2-İpekçi F, Karaoğlan M ,Yılmaz M.:Iatrogenic duodenal injury during cholecystectomy operation:Case Report.İmed Pub Journals.2015;3(4):20-

3-Karaoglan M, Ipekci F, Sert I, Oztürk S, Sahin A.G.; Massive upper and lower gastrointestinal bleeding due to intra-abdominal gossypiboma. El Med. J. 2014: 2(4); 426-42719

4-İpekçi F,Bayol Ü,Şansal M,Toptay K,Tan A.:A very rare case of duodenal ulcer perforation and gastric hamartoma.Avrupa Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,13-17 Mayıs 2009 Antalya.

5-İpekçi F,Karaoğlan M,Çapkis Y,Toptay H,Okay A.:The Travmatic splenic injuries. . Avrupa Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,13-17 Mayıs 2009 Antalya

6-İpekçi F,Yener O,Ergün A,Gülhan Y,İskender S.:İncidence of H.B. pylori infection in peptic ulcus perforation.5th european congress of trauma and emergency,1-5 Octber 2002 İstanbul

7-Canbeyli B, Duman A, İpekçi F.I ldız N.:Gecikmiş ulcus duodeni perforasyonlarında vagotomi ve piloroplasti.D.Ü.Tıp Fak.Dergisi.9:47,1982

8-Aksoy F,Özcelik A,İskender S,Erengül C,Ülgen N,İpekçi F.:Cerrahi künt abdominal travmaya bağlıdiafragma rüptürü.Göztepe Tıp der.,13:196,1998

9-Gülhan Y,Yener O,İpekçi F,Vural E.:Mide kanserine bağlı krukenberg tümörü.Göztepe Tıp derg.,17:235-36,2002.

10-İpekçi F, Binicier BÖ , KayaT, Yıldız C, Ertem İS, , Alanyalı FM.:Alt GİS kanamalı olgularımız ve endoskopik değerlendirilmeleri. 30.Türk Gastroenteroloji haftası,11-15 Eylül 2013 Antalya

11- İpekçi F,Kırmızı İ,Pehlivanoğlu K,Aksoy SÖ,Kuzukıran D.: Helicobacter pylori ve duodenal ülser perforasyonu.18.Ulusal cerrahi kongresi.23-27 Mayıs.İzmir.2012

12- İpekçi F,Kırmızı İ,Kuzukıran D,Pehlivanoğlu K,Özkan SÖ.:Özofagus alt uç bölge tümörlerinde stapler halkası doku patolojisi yerine daha güvenli biryol izlemek mümkünmü? 23-27 Mayıs. İzmir.2012

13-İpekçi F,Gürsul S,Türker B,Şamlı A,Engin Ö; Değişik bir olgu;”Spontanöz mide lenfoma perforasyonu”8.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi;2011,Antalya

14-ipekçi F,Engin Ö,Aksoy S,O İnan, Bademkıran E ,Güner M, Pehlivanoğlu K; Aynı zaman diliminde kolon ve midede görülen senkron tümör.X111.Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi.2011,217,Antalya

15-İPEKÇİ F, Çapkis Y, Edit D, Toptay H ,Engin Ö,Sunamak O.:Gastrointestinal kanamanın nadir bir sebebi:”GANT” 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,26-29 Mayıs 2010 Ankara

16-Kayapınar AK,Yıldırım M,İpekçi F,Karaca B,Özgenç O,Çoşkuner A.:Deneysel modelde ani karın içi basınç artışı ve dekopresyon sonrası oktreotidin etkisi. Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya

17-Yıldırım M,İpekçi F,Gürbüz M,Bayam ME.:Mannheim peritonit indeksinin sekonder peritonit morbidite ve mortalitesinde prognostik değeri. Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya

18-İlhan E,İpekçi F,Yıldırım M,Bayam ME,Çoşkun A,Akdamar F.:Mide kanserli olgularımız ve servis ünitemizdeki kemoterapi uygulamalarımız. Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya

19-İpekçi F,Ergün A,Yener O,Ekinçi Ö,Acar G.:Medikal tedaviye yanıt veren akut pilorik stenoz olgularımız. 4.Bölgesel travma ve acil cerrahi kongresi,25-28 Eylül 2003 Kayseri.

20-Olcay E,İpekçi F,Özer C,Barut Ş.:Primary gastric tuberculosls.Ulusal cerrahi kongresi.27-30 Mayıs 1990 İst