Tiroid, Meme, Böbrek Üstü Bilimsel Yayınlar

1-İpekçi F, Engin Ö, İnan O, Akyıldız N.: Role of Thyroidectomy in early diagnosis and treatment of thyroid cancer.JCAM.2012;3(3):283-5

2-Ergün A, Aksoy F İpekçi .:Multinodüler guatr olgularında ameliyat öncesi tanıda iğne aspirasyon biypsisi,sintigrafi ve ultrasonografinin yeri.                                     İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi.3(4):194-197,2000.

3- İpekçi F,Kuzukıran D,Akyüz Y,Turgut E,Geroğlu B,Türker B,Ertaş F.:Total tiroidektomi olgularımızdaki papiller kanserler.6.Ulusal endokrin Cerrahi Kongresi,25-28 Nisan 2013 antalya.

4- Çalık B,Engin Ö,Murat A, Can A K,Topçu B, İpekçi F.:İnterrekürren sinir grefti kullanımı ile yapılan sinir transpozisyonun vokal kord hareketlerine etkisi.                                 6.Ulusal endokrin Cerrahi Kongresi,25-28 Nisan 2013 Antalya.

5-İpekçi F,  Bademkıran E,İnan H O,Soylu M,Güner M,Aksoy S,Pehlivanoğlu K,Han İ;Tiroid olgularımızın ameliyat endikasyonu ve tiroid morfolojisi yönünden değerlendirilmesi.5.Ulusal Endokrin cerrahi kongresi.2011,162.Antalya

7-İpekçi F, Karaoğlan M , Gürhanlı N, Soylu M, İnan H O,Akoğlu L,Güner M;Substernal guatr olgularımız.5.Ulusal Endokrin cerrahi kongresi.2011,193.Antalya

8–İpekçi F,Şahin Ş,Bayam ME ve ark.:Nüks guatrlara retrospektif bakış. . Ulusal cerrahi kongresi,28-31 Mayıs2008 Antalya

9-Çoşkun A,İpekçi F,Bayam ME,Gürbüz M,Yıldırım M.:5 yıllık tiroid karsinom olgularımızın değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya.

10-Aksoy F,Ergün A,İpekçi F,Yener O,Gülhan Y.:489 tiroidektomi olgusunun retrospektif analizi.1.Ulusal tiroid cerrahisi kongresi.6-9 Ekim 1999 İstanbul.

11-Ergün A,Aksoy F,İpekçi F,Şengezer S,Ekinçi Ö,Gülhan Y.:Mültinodüler goitr olgularında preop tanıda İİAB,sintigrafi ve USG nin yeri. 1.Ulusal tiroid cerrahisi kongresi.6-9 Ekim 1999 İstanbul

12-46-Duman A,CevizC,İpekçiF,IldızN,Aydınalp S.:105 Meme kanseri vakasının analizi.selçuk Ü.T.Fak.der.,9:47,1984.

13-İPEKÇİ F,sakmanG,ErdemirT,SeyhanB,YavuzG.:memedekisthidatik.Çağdaş Cerrahi der.,12:173,199

14-Ergün A,İpekçiF,AksoyF.:Mamografi ve US ile Benign,İİAB ile şüpheli olarak tespit edilen invazifduktalkarsinom.Göztepe Tıp dergisi 14:243,1999.–

15-İpekçi F, Karahan V.Kaya T, Pehlivanoğlu K, Turgut E, Çölbe SN, Alanyalı FM, Bayol Ü. : Opere meme kanseri olgularımızın yaş dekadlarına göre histopatolojik sonuçları. 12. Ulusal meme hastalıkları kongresi  24-27 Ekim 2013 Antalya                                                                                                                                  –

16-İpekçi F, Kaya T, Pehlivanoğlu K , Karahan V , Turgut E , Çölbe SN, Alanyalı FM, Bayol Ü. : Sentinel lenf nodu biyopsisi yapılmayan olgularımızdaki aksiler lenf nodu pozitifliği sonuçlarımız.  12. Ulusal 107-

17-İpekçi F. , Kaya T. , Karahan V. , Pehlivanoğlu K. , ÇölbeSN. , Alanyalı FM.  , Turgut E. : Meme koruyucu cerrahide neredeyiz?.  12. Ulusal meme hastalıkları kongresi  24-27 Ekim 2013 Antalya

18-İpekçi F, Kaya T, Pehlivanoğlu K , Karahan V , Turgut E , Çölbe SN, Alanyalı FM, Bayol Ü. : Sentinel lenf nodu biyopsisi yapılmayan olgularımızdaki aksiler lenf nodu pozitifliği sonuçlarımız.  12. Ulusal 107- İpekçi F. , Kaya T. , Karahan V. , Pehlivanoğlu K. , ÇölbeSN. , Alanyalı FM.  , Turgut E. : Meme koruyucu cerrahide neredeyiz?.  12. Ulusal meme hastalıkları kongresi  24-27 Ekim 2013 Antalya

19-Özenen B,ÖzenenGC,İpekçi F.:Metakron meme kanserleri.Ege Cerrahi Kongresi.23-26 Nisan 2009 Çeşme-İzmir.

20-Engin Ö,PürtenM,İpekçi F ve ark.:Remisyonda giden meme ca. Olgusunun ani gelişen yaygın karaciğer metastazları. Ulusal cerrahi kongresi.28-31 Mayıs 2008 Antalya

21-Yıldırım M, Çoşkun A, İpekçi F, Ersoy T.: Yüksek ve düşük riskli meme kanseri olgularında c-erb B-2 birlikteliği. Meme sağlığı dergisi.2007:3,ek sayı:1999

22-İpekçi F, İnel F, Gülhan Y,SöylemezMA,YenerO,UluçG.:İki yıllık meme kanseri olgularında histopatolojik değerlendirme. Ulusal cerrahi kongresi 26-30 Mayıs 2004 Antalya