Fıtıklar Dünden Bugüne

KASIK-Karın yüzeysel – Karın içi  ve Geçirilmiş eski Ameliyatın FITIKLARI-1-

Barsağın acık olan yerden fıtığı (1.Resim)

Karıdaki fıtık yerleri (2.Resim)

Scrotal Fıtıklar (3.Resim)

İnternal Fıtıklar (4.Resim)

-Tüm bu fıtıklar önceleri ipeklerle kapatılırdı…  o zaman 9 defa tekrarlayıp ameliyata gelen fıtıklar vardı – Daha sonraları “Sentetik Prolen” dikiş materyallerle Fıtık defektlerine ağ örme tekniği uygulanmaya başlandı;nüks (yeniden oluşma) oranı azaldı. Sentetik meshler önceleri bir özel firma tarafından “ProlenHernia” sistemi olarak üretildi, daha sonra çeşitli boyutlarda emilebilen yamalar (Vicryl,Dexon), emilemiyen sentetik yamalar ( Prolene yama .Gore-tex)  karın içine bakan kısmı barsaklara zarar vermeyen DUAL yamalar,Composit,Vicryl yamalar uygulamaya girdi

Fransa Grenoble Üniversitesi Gastroenteroloji cerrahi 1987 yılında “ stopa ”tekniğiyle   çift taraflı fıtıkta ilk prolen yamayı kullanmaya başladım

Bir özel firmanın prolenden steril olarak fıtıklarda kullanılmak üzere “Herniaprolen” sistemi nin yuvarlak olan kısmına alt ortasından tutturulmuş huni tarzı kısmı tıkaç, yukarıdaki yuvarlak kısmı iseyama olarak kullanılıyordu. Bunlar çok pahalı oldukları için 15 cm X 15 cm lik mesh lerden tıkacı ayrı kesip direkt yada indirek  aralığa  fıtıktan arınmış kordonu da saracak şekilde yama koyup; YAMA,TIKAÇ  özel tekniğimi yıllardan başarıyla uygulamaktayım

Bu seriyi İspanya Sevilla kongeresinde 2008 yılında sunarak büyük ilgi topladık… 

26-İpekçiF,EnginÖ,Cengiz F et all.:Themodifiedplug-mesh technique; A prospectivestudy of short-t-midtermoutcomesinguinalhernia, 30.EHS Congress,7-10 Mayıs 2008 Sevilla,Spain.

Ayrıca gerek Kadın doğum servilerinde sıkca yapılan sezeryan sonras,gerekse acık  genel cerrahi ameliyatlarındaki orta hat kesi yerindeki ameliyat sonrası tekrarlayan fıtıklara  geliştirdiğimiz özel acık teknikle çok başarılı sonuçlar aldık. konularda da önceki yayın listesinde sunulmuş bir çok bildiri ve makaleleri var.

Safra keselerinde rutine giren “LAPARASKOPİK” ameliyatları fıftıklarda da uygulamaya başladık….Bunun için viyana da 2008 yılında ileri laparaskopik kurslarını alarak bizdede hem karın yoluyla (TAPP) hemde karın dışı kasık yoluyla (TEPP)


6 6a YAMA_TIKAÇ LaparaskopikTrans Abdominal Tamir (TAPP) laparaskopik Trans Ekstra Periton(TEP)


2008 de Viyana’da “İLERİ CERRAHİ KURS BELGESİ”


1998 de ALMANYA-HAMBURG ta   yaptığımız “ İLERİ  LAPARASKOPİK CERRAHİ KURS ”Belgesi