Olgu: Crohnda terminal ileum tutulduğundan bu hastalığın seyri esnasında bazı olgularda taşlı kolesistit görülebilir, crhon tanısı elektif olgularda kolay olmıyabilir. 64 yaşında erkek hasta; hazımsızlık, karın ağrısı, bulantı, bazen kusma vb şikayetleriyle acil servislere başvurmuş, bu şikayetleri buralarda çektirdiği US de safra kesesinde çok sayıda milimetrik taşlara bağlanmış. Bu şikayetlerinin dışında daha sonraları; sağ üst karında ağrı, bulantı, kusma şikayetleriyle başvurduğu acil kliniğimizde akut Kolesistit tanısıyla acilen ameliyata alındı. Tüm açık ameliyatlarda yaptığımız explorasyonunda; ileoçekal bölgede gato yapmış ileal ansların konglemeratı şeklindeki kitle tam obstrüksyona yakındı. Kesinin aşağıya doğru genişletilmesiyle; Barsak tümörü ön tanısıyla burası kolesistektomi sonrası; ligashure ve staplerlerle rezeke edildi. İleoileal anastomoz yapıldı. Erektil ve hiperemik appandixe appendektomi de eklenen hasta olaysız bir şekilde 10.11. 2011 tarihinde taburcu edildi. Piyeslerin histopatolojisinde; akut taşlı kolesistit ve fekaloidle oblitere appandisitis bulgularının yanı sıra; serozal yüzden gato oluşturmuş 70 cm’lik iluem materyeli; bulgular crohn hastalıklarıyla uyumlu ve mezodan ayıklanan 20’ye yakın lenf bezinde lenfadenit ve granülomatöz yanıt izlenmiştir. Terminal ileumu daha çok tutan etyolojisi tam belli olmayan crohn hastalığının tanısı her zaman kolay ve erken olmamaktadır. Genelikle subobsstrüksyon tabloları ya da kanama, internal fistüller ve nükseden kronik perianal fistüller sonucu çoğu kez peroperatif olarak tanıyı koyabilmekteyiz. Terminal ileum hastalıklı hale gelinçe safra asit ve tuzlarının günde 7 kez olan hepato ileal …